Quines autoritats han de gestionar els canals externs de denúncia?

Els Estats membres han de designar les autoritats competents per rebre les denúncies, donar-hi resposta i fer-ne el seguiment; i dotar-les dels recursos adequats.

Article 11 de la Directiva