Sector privat

La implicació del sector privat és decisiva per a una bona governança, i orienta a la consecució del bé comú. L’esforç que els operadors privats destinen a garantir la integritat en les seves operacions es considera un veritable actiu per a les empreses ja que, a banda de prevenir la corrupció en el sector públic, permet millorar la competència lleial en un marc d’igualtat i garantir els drets dels consumidors.

És per això que volem promoure les bones pràctiques empresarials, impulsar mecanismes d’autoregulació –com ara polítiques d’RSC, estàndards ètics o mecanismes de transparència–, activitats de sensibilització i accions de formació dels quadres directius més exposats a riscos de corrupció.