Conscienciació ciutadana

La corrupció només pot lluitar si la societat en general participa en la cultura de la integritat. Això inclou no només els poders públics i les seves institucions, sinó també el sector privat, la societat civil i les persones de forma individualitzada.

Les enquestes i altres mecanismes de mesura de les percepcions indiquen repetidament que encara hi ha un nivell de tolerància preocupantment alt de certs tipus de corrupció.

Estem treballant per sensibilitzar la població sobre els efectes nocius de la corrupció i augmentar la intolerància dels ciutadans a les actituds complaents. I la millor manera de fer-ho necessàriament comença per educar els joves.

Cultura d'integritat: el paper de l'educació

El paper de l'escola és fonamental per produir canvis profunds en el comportament social. També cal destacar la importància de les activitats transversals que actuen com a cinturó de transmissió de valors com ara la defensa del bé comú i el respecte a la res publica..

El camp de l'educació proporciona un entorn ideal per a la introducció i millora de coneixements, habilitats i comportaments compromesos amb la protecció de la integritat. Aquests valors, que els joves haurien d'adquirir, configuraran el futur del país i els ajudaran a mantenir aquesta integritat, imprescindible per prevenir la corrupció.

“Corrupció! Revolta ètica” és una exposició divulgativa que pretén incentivar la reflexió sobre aquest fenomen i la seva importància en la construcció d’una democràcia avançada, però també vol provocar una reflexió personal sobre els àmbits en què l’actitud personal del visitant podria modificar i millorar els sistemes corruptes a petita escala.

La corrupció és un fenomen corrosiu que pot abocar a crisis socials, econòmiques i polítiques molt profundes, generant desànim i impotència en la població i afeblint la democràcia i, per tant, els drets humans. El relat expositiu detalla que els comportaments corruptes i fraudulents sorgeixen en societats d’una certa ambigüitat moral, en què predomina l’individualisme, el relativisme i s’hi posa de manifest la crisi de valors.

Visita virtual 360º       Guia per fer la visita en família o grup

Entrar a la visita virtual

      Activitat d’acompanyament a la visita virtual en grup o família
Guia per al professorat per la visita virtual.
Alumnes de 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles formatius de grau mitjà i superior
      Competències, continguts curriculars
i indicadors d’avaluació vinculats

Guia per al professorat

     

Competències, continguts curriculars i indicadors d'avaluació

 

Tres activitats complementàries a l’exposició

Alumnes de 4t d’ESO, Batxillerat i Cicles formatius de grau mitjà i superior:

Activitat 1. Què és la corrupció?       Material de suport per l’activitat 1

Activitat 1. Què és la corrupció?

     

Material de suport activitat 1

Activitat 2. Qui comet corrupció?       Activitat 2 a l'aula. Qui comet corrupció?

Activitat 2. Qui comet corrupció?

     

Activitat 2 a l'aula. Qui comet corrupció?

Activitat 3.
Què puc fer jo contra la corrupció?
      Material de suport per l’activitat 3

Activitat 3. Què puc fer jo contra la corrupció?

     

Material de suport per l'activitat 3

La línia d'actuació "Per la integritat en l'esport" de l'Oficina Antifrau de Catalunya neix a partir de l’aposta per incidir en l’educació dels joves sobre el valor de la integritat.

En col·laboració amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya s’ha elaborat una activitat de sensibilització sobre ètica i esport per als alumnes de 4t d’ESO per fomentar la reflexió i el debat, extensible a qualsevol àmbit, més enllà de l’esport.

Vídeo per treballar l'activitat: Activitat per a alumnes de 4t d'ESO:

  Activitat per a alumnes de 4t d'ESO

 

"Per la integritat en l'esport" s'estructura al voltant de dos pilars essencials:

Imag

L’activitat “Per la integritat en l’esport” és una proposta per als docents per treballar amb els alumnes de 4t d’ESO. Conté a part dels objectius exposats, les competències per fomentar el debat a partir de la visualització del vídeo, així com els continguts claus que s’hi treballen. Per últim, hi ha exemples d’indicadors que permeten avaluar l’activitat i un breu qüestionari final d’avaluació per a docents.

Després de la projecció del vídeo i del posterior debat originat a partir de l'activitat, es pretén treballar sobre els següents objectius:

  1. Reflexionar sobre com les pròpies decisions poden afectar altres persones

  2. Sensibilitzar sobre la necessitat de respectar els principis i valors, prenent consciència que no tot s’hi val per a guanyar

  3. Fer extensible la reflexió a altres àmbits del dia a dia més enllà de l’esport

  4. Reforçar els coneixements, habilitats i comportaments dels joves que potenciaran la integritat dins la societat

  5. Crear consciència sobre la necessitat de fomentar una cultura de la integritat

Vídeo:

Vídeo Por la integridad en el deporte Som a finals de temporada, a l’últim partit. L’equip protagonista del vídeo necessita guanyar per pujar de categoria. Ara bé, dependrà del resultat d’un tercer partit, que juguen immediatament després del partit de l’equip protagonista, per poder-ho fer ...

Activitat "Per la integritat en l'esport"

Imagen 3

L’Institut Montserrat de Barcelona va acollir el 19 d’abril de 2018 la presentació de l'activitat de sensibilització "Per la integritat en l’esport". L’Oficina Antifrau i el Departament d’Ensenyament van presentar conjuntament l’acte davant d’una seixantena d’alumnes de 4t d’ESO del propi centre.

A continuació es pot veure la repercussió que va tenir als mitjans de comunicació:

Telenotícies de TV3

Vídeo de la presentació de l'activitat de sensibilització

Convocatòria de premsa per la presentació de "Per la integritat en l'esport"

Nota de premsa del 28/01/2019 d'anunci de la posada en funcionament d’una eina pedagògica creada per Antifrau que consisteix en una activitat audiovisual

L'objectiu d'aquest projecte era contribuir a educar els joves en tot el que tingui a veure amb la integritat personal i la coherència en el comportament individual. L'objectiu final era establir una cultura d'honestedat, transparència i defensa del bé comú i, en conseqüència, enfortir la dignitat del servei públic i la política.

Aquest és l'enllaç a la presentació i descripció del projecte, que va finalitzar el 2015:

Jo, sí; educació per a la integritat

El projecte es va crear sota la supervisió del Centre de Suport a la Innovació i la Recerca en Humanitats, Ciències Socials i Filosofia (CESIRE-CERES), del Ministeri d'Educació de la Generalitat de Catalunya, que es proposa fomentar una cultura d'honestedat i transparència en els joves.

Quan va acabar el 2015, unes 57 escoles havien emprat els recursos didàctics oferts per "Jo sí; educació per integritat ".

Percepció de la corrupció

El baròmetre que elabora l’Oficina Antifrau de forma periòdica des de 2010 té com a objectiu recollir les percepcions i actituds de la ciutadania al voltant del fenomen de la corrupció a Catalunya.

L’estudi, elaborat per l’Oficina Antifrau de Catalunya en col·laboració amb el Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat, es duu a terme mitjançant la tècnica d’entrevistes telefòniques a una mostra significativa de la població de Catalunya.

El contingut del baròmetre s’estructura en els blocs següents: el concepte de corrupció, la percepció dels nivells de corrupció, la ciutadania, la política, les administracions públiques, les empreses i mitjans de comunicació, la transparència i els conflictes d’interès i lluita contra la corrupció.