Estudis

Publicacions i estudis

Aquí podreu accedir a una selecció d’estudis d’institucions nacionals i internacionals que han aprofundit en la qüestió de la transparència i l’accés a la informació: