Documents d'Antifrau

El Parlament Europeu va aprovar el passat 16 d'abril amb una àmplia majoria, una nova directiva per protegir els alertadors, per 591 vots a favor, 29 en contra i 33 abstencions. Els europarlamentaris han adoptat aquesta directiva que ha de protegir l'anonimat de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió.

L'Oficina Antifrau de Catalunya ha elaborat els següents documents que serviran per apropar a la ciutadania què significa aquesta directiva:

L'Oficina Antifrau també va intervenir durant la fase de consulta pública de la proposta de Directiva i va elaborar diverses observacions i al·legacions a la proposta de Directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió.

Alhora, l’Oficina Antifrau, en el seu informe La gestió dels conflictes d’interès en el sector públic de Catalunya, va incloure en l'apartat 5.10 la necessitat d’establir canals interns de denúncia i la protecció dels alertadors com a eina necessària per tal de garantir l’eficàcia de totes les eines existents per a gestionar i detectar els conflictes d’interès.