Vídeos

Preview de Imagen
Què és DialÈtic? | Explicació del procés de consulta de DialÈtic

DialÈtic és un servei impulsat per l'Oficina Antifrau de Catalunya amb la finalitat d'oferir als servidors públics, un nou espai de reflexió ètica. Davant un dubte, dilema o incertesa d'origen ètic, a DialÈtic trobareu un servei de consulta, obert i confidencial, que us acompanyarà en la reflexió, per orientar-vos en el procés de raonament i així fer més fàcil la presa de decisions de caràcter ètic en l'àmbit professional.

LLEGIR MÉS

Preview del video
¿Qué es DialÈtic? | Explicación del proceso de consulta de DialÈtic

DialÈtic es un servicio impulsado por la Oficina Antifraude de Cataluña con la finalidad de ofrecer a los servidores públicos, un nuevo espacio de reflexión ética. Ante una duda, dilema o incertidumbre de origen ético, en DialÈtic encontraréis un servicio de consulta, abierto y confidencial, que os acompañará en la reflexión, para orientarse en el proceso de razonamiento y así hacer más fácil la toma de decisiones de carácter ético en el ámbito profesional.

LLEGIR MÉS

Preview del video
Qué ei DialÈtic? | Explicacion deth procès de consulta de DialÈtic

DialÈtic ei un servici impulsat peth Burèu Antifrauda de Catalonha damb era fin d'aufrir as servidors publics, un nau espaci de reflexion etica. Deuant un dobte, dilèma o incertitud d'origina etica, a DialÈtic trobaratz un servici de consulta, daurit e confidencial, que vos acompanharà ena reflexion, entà orientar-vos en procès de raonament e atau hèr mès facil era prenuda de decisions de caractèr etic en encastre professionau.

LLEGIR MÉS

Preview del video
What is DialÈtic? | DialÈtic consultation process explanation

DialÈtic is a service promoted by the Anti-Fraud Office of Catalonia with the aim of offering public servants a new space for ethical reflection. Faced with a doubt, dilemma or uncertainty of an ethical nature, at DialÈtic you’ll find an open and confidential consultation service ready to accompany you in your reflection and to guide you in your reasoning, making your professional decision-making process easier.

LLEGIR MÉS

Preview del video
Jornada "DialÈtic: nou espai de suport a la reflexió ètica"

25 d'octubre de 2022. L’Oficina Antifrau de Catalunya ha presentat DialÈtic, un nou servei que ofereix als servidors públics un espai de reflexió i sensibilització en matèria d’ètica aplicada a la gestió pública. La jornada s’ha celebrat a la seu de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya (EAPC), entitat que ha coorganitzat l’acte de presentació. Imatges: EAPC

LLEGIR MÉS

Preview del video
II Cimera contra les causes estructurals de la corrupció

8 de juliol de 2022. La II Cimera contra les causes estructurals de la corrupció, organitzada per l’Observatori Ciutadà Contra la Corrupció (O3C) i celebrada al Parlament de Catalunya, ha reunit a les entitats signants del Pacte Social contra la Corrupció. Imatges: Canal Parlament

LLEGIR MÉS

Preview del video
Conferència de premsa de la presentació de la Memòria 2021 d'Antifrau

19 de maig de 2021. El director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, respon en roda de premsa als mitjans sobre la presentació de la memòria de la institució corresponent a l’any 2021. Imatges: Canal Parlament

LLEGIR MÉS