Preguntes més freqüents

Preguntes més freqüents de la Llei 2/2023

En què consisteix el Sistema intern d'informació a què es refereix la Llei 2/2023?

Quina és la data límit per disposar d'un Sistema intern d'informació?

Quines entitats estan obligades a tenir un Sistema intern d'informació?

On s'ha d'ubicar el canal de denúncies i la informació relacionada?

En el moment d'implantar el Sistema intern d'informació i el procediment de gestió del canal de denúncies, cal informar les persones responsables legals dels treballadors i les treballadores?

Com es fa el còmput de la plantilla en les entitats del sector privat?

En el cas dels grups d’empreses, a l’hora de fer el còmput, cal tenir en compte el número de treballadors de cada empresa individualment o en el seu conjunt?

Com han de fer el còmput de treballadors les empreses privades amb seu a Catalunya però que a la vegada formen part o estan participades per un grup multinacional?

Les obligacions amb relació als grups d’empreses, s’apliquen només a aquells en què la matriu és espanyola, o també a aquells casos en què es tracti d’una societat estrangera?

En cas que la societat matriu sigui estrangera, seria suficient comptar amb una política centralitzada i un responsable únic per a tot el grup?

En cas que alguna entitat disposi, des d'abans de l'entrada en vigor de la Llei 2/2023, d'algun canal diferent al que exigeix la normativa (ex. un canal ètic o un canal vinculat als fons Next Generation), cal que l’integri al Sistema intern d'informació?

Poden compartir diferents organitzacions el Sistema intern d'informació i el seu responsable?

Les persones que comuniquin una infracció compresa dins l’àmbit de la Llei 2/2023, mitjançant el canal intern d’una entitat no obligada, gaudeixen de protecció davant d’aquesta entitat?

Quin format i contingut ha de tenir el llibre-registre d’investigacions internes?

Quins criteris d’anonimització cal tenir presents per complir adequadament el mandat legal?