Treballar a l’Oficina

El nostre equip humà és el nostre actiu principal.

Per accedir a les ofertes laborals, quan es publiquen, us convidem a visitar la nostra seu electrònica.

Seu electrònica

Informació d’interès per a qui vulgui participar en un procés de selecció o provisió de personal

Si esteu interessats i interessades en treballar amb nosaltres a l’Oficina Antifrau de Catalunya, participant en un procés de selecció de personal laboral o de provisió de personal funcionari, aquesta informació us pot ser d’utilitat per conèixer el règim retributiu, la jornada i horari i els drets i deures del personal al servei de l’Oficina.

Retribucions

Jornada i horari

Drets i deures: Normes d'actuació i de règim interior de l'Oficina Antifrau de Catalunya i Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya

Altres beneficis