El director

Miguel Ángel Gimeno Jubero

El director

Nascut a Binèfar, llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona el 1975, amb un postgrau de Dret Civil Català de la Universitat Oberta de Catalunya el 2001.

La seva trajectòria professional l’ha dut a terme íntegrament a Catalunya. Va exercir l’advocacia del 1976 al 1980. El desembre de 1982 va començar la carrera judicial i va ser nomenat jutge el febrer de 1983. Ascendí a magistrat el 1987 i la major part de la seva carrera l’ha desenvolupat a la jurisdicció penal.

Ha exercit de jutge al Prat de Llobregat (1983-84), i de jutge degà a Badalona (1984-85) i a l’Hospitalet de Llobregat (1985-87). Com a magistrat ha exercit al Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 3 de l’Hospitalet de Llobregat (1987-89), al Jutjat d’Instrucció núm. 22 de Barcelona (1989-91), al Jutjat Penal núm. 4 de Barcelona (1991-93) i a la secció 10a de l’Audiència Provincial de Barcelona (1993-2000). Ha estat president de la Secció 6a de l’Audiència Provincial de Barcelona (2000-2010). En paral·lel, de 2004 a 2007, va ser membre del Consell Rector de l’Escola Judicial i el 2006 va ser nomenat membre de la Comissió pedagògica de formació inicial de l’Escola Judicial.

També ha estat president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) del 2010 al 2015, i després magistrat de la Sala Civil i Penal del TSJC fins al setembre de 2016, quan va ser nomenat director de l’Oficina Antifrau de Catalunya.

D’altra banda, ha compatibilitzat la carrera judicial amb la docència a l’Escola de Policia de Catalunya (1991), a la Universitat Autònoma de Barcelona (1992-94) com a professor associat de Dret Penal, i a la Universitat de Barcelona (2000-08) i l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (2005-09) com a professor de diversos màsters en l’àmbit del Dret Penal.

 

Funcions

  • Dirigeix l’Oficina Antifrau de Catalunya i n’exerceix la representació institucional i legal.
  • Coordina, supervisa i avalua les actuacions portades a terme per Antifrau.
  • Aprova l’avantprojecte de pressupost de la institució i en selecciona, nomena i contracta el personal.

Actua amb plena independència i objectivitat en l’exercici de les seves funcions i no rep instruccions de cap autoritat; queda doncs únicament sotmès a l’ordenament jurídic.

 

Elecció i mandat

El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya és elegit pel Parlament entre els ciutadans majors d’edat que compleixin les condicions d’idoneïtat, probitat i professionalitat necessàries per exercir el càrrec.

El president o presidenta de la Generalitat, en nom del Govern, proposa la persona candidata, que és escollida pel Ple del Parlament per majoria de tres cinquenes parts. Si no obté la majoria necessària, s’ha de sotmetre a una segona votació que requereix el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la Cambra. El mandat del director és de sis anys no renovables.