Informe final

L’Oficina Antifrau de Catalunya ha presentat l’informe final del projecte sobre compliment normatiu i integritat durant el “Congrés de compliment normatiu i integritat en entitats públiques”, que s’ha celebrat els dies 23 i 24 de març de 2023 a Barcelona. Aquesta publicació és el resultat del projecte que s'ha desenvolupat en el marc del conveni de col·laboració signat per l'Oficina Antifrau de Catalunya, la Universitat de Castella-la Manxa, la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Santiago de Compostel·la i la Università degli studi di Modena i Reggio Emilia.

L'objectiu del projecte és promoure una cultura de compliment normatiu i d’integritat en diversa tipologia d’ens del sector públic −societats mercantils públiques, entitats públiques de caràcter empresarial, consorcis− de l’àmbit d’actuació de l’Oficina Antifrau. L’informe final proposa 50 recomanacions per aquesta tipologia d’ens del sector públic agrupades en 14 àmbits: qüestions generals, compliment normatiu de les administracions propietàries, atribució de responsabilitats en matèria de compliment normatiu, anàlisi de riscs, codis ètics, canals d’alerta, difusió i formació, legitimitat del programa de compliment, reacció davant de les infraccions, revisió i avaluació, transparència, conflicte d’interès, irregularitats en la contractació pública i subvencions públiques.

Compliment normatiu i integritat en entitats del sector públic institucional de Catalunya

Informe final

Compliment normatiu i integritat en entitats del sector públic institucional de Catalunya. Informe final

En ocasió del congrés també s’han presentat els següents documents:


Les entitats del sector públic institucional i la responsabilitat penal de les persones jurídiques

Les entitats del sector públic institucional i la responsabilitat penal de les persones jurídiques

En aquest document es fa una aproximació al sector públic institucional de l’Administració de la Generalitat i s’exposa breument la situació en l’àmbit local. Conclou amb una anàlisi de l’aplicació a les entitats del sector públic institucional del règim de responsabilitat penal de les persones jurídiques previst al Codi Penal.


La prevenció de la corrupció en el sector públic empresarial. Informe comparatiu. Itàlia

La prevenció de la corrupció en el sector públic empresarial (PRECOSPE)

Informe comparatiu | Itàlia

Aquest document exposa els sistemes de compliment que regula la legislació italiana per a les empreses públiques i examina amb detall els diferents tipus d’empreses públiques i les diferents conseqüències en termes d’obligacions de compliment.