Quines eines preventives tenim a les institucions públiques?

A continuació es presenten un seguit d’eines per gestionar els conflictes d’interès, que es classifiquen en tres grans grups segons l’objectiu que persegueixen dins el paradigma de la prevenció de riscos: eines de detecció de conflictes d’interès, eines de gestió i eines per garantir l’eficàcia de les anteriors.

 

Detecció
Gestió
Garantia