Antifrau obre el procés de provisió per a nou llocs de treball per a personal funcionari

L’Oficina Antifrau amplia la plantilla per cobrir les necessitats derivades de les noves competències assumides i l’augment de denúncies rebudes

Descripció dels 9 llocs de treball: 1 cap d'unitat, 2 tècnics intermedis, 5 tècnics base i un adminitratiu/iva de suport
Descripció dels 9 llocs de treball: 1 cap d'unitat, 2 tècnics intermedis, 5 tècnics base i un adminitratiu/iva de suport

15 d’abril de 2024. L’Oficina Antifrau de Catalunya convoca quatre processos per proveir nou llocs de treball a la institució. Tres d’aquests llocs corresponen a la Unitat de Protecció de les Persones Informants, degut a la designació d’Antifrau com a Autoritat Independent de Protecció de l’Informant a Catalunya. Quatre llocs corresponen a tècnics/ques base de la Direcció d’Anàlisi i d’Investigacions. Les altres dues places són de tècnic/a base i tècnic/a intermedi de la Direcció de Prevenció.

Els tres llocs vinculats a la nova Unitat de Protecció de les Persones Informants són: cap de la unitat, es requereix una persona funcionària de carrera del grup A, subgrup A1, amb llicenciatura o grau en Dret, provisió mitjançant el sistema de lliure designació; tècnic/a intermedi/a, es requereix una persona funcionària de carrera del grup A, subgrup A1, amb llicenciatura o grau en Dret, provisió mitjançant el sistema de concurs específic; administratiu/va de suport, es requereix una persona funcionària de carrera del grup C, subgrup C1, provisió mitjançant el sistema de concurs específic.

Pel que fa als quatre llocs de la Direcció d’Anàlisi i d’Investigacions: tots són de tècnic/a base, es requereixen persones funcionàries de carrera del grup A, subgrup A1, provisió mitjançant el sistema de concurs específic.

Finalment, els llocs vinculats a la Direcció de Prevenció són: tècnic/a intermedi/a, es requereix una persona funcionària de carrera del grup A, subgrup A1, amb llicenciatura o grau en Dret, provisió mitjançant el sistema de concurs específic; tècnic/a base, es requereix una persona funcionària de carrera del grup A, subgrup A1, provisió mitjançant el sistema de concurs específic.

Es poden presentar les sol·licituds fins el 14 de maig de 2024.

Per consultar tots els requisits de les convocatòries feu clic als següents enllaços:

Resolució OAC/ADM/412/2024, de convocatòria de provisió, pel sistema de lliure designació, del lloc de Cap de la Unitat de protecció de les persones informants de l’Oficina Antifrau de Catalunya (convocatòria de provisió núm. OAC-2024-01)

Resolució OAC/ADM/413/2024, per la qual es fa pública la convocatòria de provisió, pel sistema de concurs específic, de tres llocs de treball (tècnic/a intermedi/a de Protecció de les Persones Informants; tècnic/a intermedi/a de Prevenció; tècnic/a base de Prevenció) a l’Oficina Antifrau de Catalunya (convocatòria de provisió núm. OAC-2024-02)

Correcció d'errades, on diu:

"Lloc 3. Tècnic/a base de Prevenció (OAC037)

1. Característiques del lloc de treball:

1.1 Nom del lloc: Tècnic/a intermedi de Prevenció"

ha de dir:

"Lloc 3. Tècnic/a base de Prevenció (OAC037)

1. Característiques del lloc de treball:

1.1 Nom del lloc: Tècnic/a base de Prevenció"

Resolució OAC/ADM/414/2024, per la qual es fa pública la convocatòria de provisió, pel sistema de concurs específic, de quatre llocs de treball (tècnic/a base d’Anàlisi i Investigacions) a l’Oficina Antifrau de Catalunya (convocatòria de provisió núm. OAC-2024-03)

Resolució OAC/ADM/415/2024, per la qual es fa pública la convocatòria de provisió, pel sistema de concurs específic, d’un lloc de treball (administratiu/va de suport de Protecció de les Persones Informants) a l’Oficina Antifrau de Catalunya (convocatòria de provisió núm. OAC-2024-04)