Altres eines

Altres institucions han elaborat eines i recursos que us poden ser d’utilitat en l’elaboració i implantació d’un ‘Pla de mesures antifrau’ (PMA):