Quan un conflicte d’interès és real? I potencial?

Hi ha tres tipus de conflictes d’interès: el conflicte d’interès real, el potencial i l’aparent.

El conflicte d’interès és real si la persona té un interès particular en relació amb un determinat judici o discerniment professional i es troba ja efectivament en una situació en la qual té l’obligació d’oferir aquest judici. Per això podríem dir que els conflictes d’interès reals són riscos actuals.

Un conflicte d’interès és potencial si la persona té un interès particular que podria influir a l’hora de fer un judici professional des de la posició o càrrec que ocupa, però encara no es troba en una situació en la qual hagi d’oferir aquest discerniment.

Un conflicte d’interès és merament aparent quan la persona no té un conflicte d’interès –ni real, ni potencial–, però algú altre podria arribar a concloure raonablement, ni que fos de manera temptativa, que sí que el té. Sabem que un conflicte d’interès és aparent quan es resol simplement oferint tota la informació necessària per demostrar que no hi ha cap conflicte d’interès, ni real ni potencial.