Olinda Anía és ratificada com a directora adjunta d’Antifrau davant la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament després de sotmetre a idoneïtat el seu perfil professional

La candidata a la Direcció adjunta ha comparegut aquest matí davant la Comissió d’Afers Institucionals (CAI), que ha donat la conformitat a la seva designació

La nova directora adjunta d'Antifrau, Olinda Anía, i el director de la institució, Miguel Ángel Gimeno. Foto: Canal Parlament
La nova directora adjunta d'Antifrau, Olinda Anía, i el director de la institució, Miguel Ángel Gimeno. Foto: Canal Parlament

18 de gener de 2024. La candidata a ocupar la Direcció adjunta de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Olinda Anía Lafuente, ha defensat la seva idoneïtat per al càrrec davant la Comissió d’Afers Institucionals (CAI) del Parlament de Catalunya, que s’ha celebrat aquest matí. El director d’Antifrau, Miguel Ángel Gimeno, que havia demanat prèviament la conformitat del Parlament per nomenar-la com a directora adjunta, ha presentat breument la trajectòria d’Anía.

Currículum de la candidata

Olinda Anía és llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona (UB), té el Màster en Relacions Laborals per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), i és experta en Ètica i Administració i en Sector Públic i Control, per la Universitat de Barcelona (UB).

Del 2020 al 2023 ha ocupat càrrecs relacionats amb la integritat pública, el bon govern, la prevenció i seguiment a les males pràctiques, els conflictes d’interès i incompatibilitats, els protocols d'assetjament i la qualitat dels serveis públics. L’últim càrrec que ha ocupat és de cap de l’Àrea de Bon Govern (novembre de 2023 fins l’actualitat), de la Direcció General de Bon Govern, Innovació i Qualitat Democràtiques al Departament de la Presidència. Anteriorment va ser subdirectora de Transparència i Grups d’Interès (2022), subdirectora de Transparència i Dades Obertes (2021), responsable de Polítiques d’Integritat i Bon Govern (2020) adscrita a la Secretaria de Transparència i Govern Obert del Departament d’Acció Exterior i Transparència.

L’any 2014 es va incorporar a la Secretaria d’Administració i Funció Pública del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, com a experta en polítiques de modernització i reforma de l’Administració, on desenvolupà funcions de planificació, proposta, coordinació de projectes relacionats amb la governança i transformació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i d’anàlisi d’experiències comparades, en temes relacionats amb la transparència, integritat pública, direcció pública professional, sector públic i col·laboració publicoprivada fins 2020.

Anteriorment va ser subdirectora a l’Institut d’Estudis de la Salut dels anys 2008 a 2013. A partir de 1992 desenvolupà durant vint-i-un anys la seva activitat professional en diferents organismes del Departament de Salut, primer al Servei Català de la Salut i al Departament de Salut. La seva trajectòria professional va començar el 1984, quan s'incorporà al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya com a tècnica en gestió pressupostària i des 1985 a 1990 treballà en un bufet professional com a advocada, en els àmbits de dret civil i mercantil.

Nomenament

Després de la compareixença i del torn de preguntes dels grups parlamentaris s’ha procedit a la votació de la candidata, que ha estat ratificada amb 14 vots a favor dels representants de PSC, ERC, Junts, CUP i En Comú Podem;Ciutadans i el Grup Mixt s’han abstingut i VOX ha votat en contra.

Olinda Anía defensa la seva idoneïtat com a directora adjunta

Olinda Anía ocuparà el càrrec com a directora adjunta d’Antifrau el proper 22 de gener, fent efectiu així el seu nomenament.

El director d’Antifrau, d’acord amb la llei que regula el funcionament de l’ens, pot designar, amb la conformitat prèvia de la comissió parlamentària corresponent, una persona “de capacitat i competència tècniques provades” per ocupar el càrrec de directora adjunta, “a qui són aplicables les condicions d’elegibilitat i les incompatibilitats corresponents al director”. Correspon a ladirectora adjunta de l’oficina col·laborar amb el director en les tasques que aquest li encomani, substituir-lo en cas d’absència o incapacitat temporal i assumir les funcions que d’acord amb la llei li delegui. La llei també preveu que l’ adjunta assumeixi interinament les funcions del director en cas de cessament.

El director d'Antifrau va comunicar al Parlament la predisposició de comparèixer davant la CAI per a l’avaluació de la candidata de la mateixa manera que s’avaluen els candidats a director d’Antifrau, en un gest de transparència i retiment de comptes amb el Parlament, donat que la Llei 14/2008, de 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya no preveu l’avaluació de la Direcció adjunta.