Notícies

Façana de l'Oficina Antifrau de Catalunya a Barcelona
Antifrau ha resolt 271 expedients de versemblança durant el 2019, un 62% més respecte la seva mitjana

Aquest és l’exercici en què s’ha clos un major nombre d’actuacions d’investigació des de la posada en funcionament d’Antifrau, 63, segons les dades de la memòria de la institució presentada al Parlame...

LIÉGER MÈS

A l'esquerra, Miguel Ángel Gimeno durant la seva intervenció a la cimera
Antifrau participa en la 1a Cimera contra la Corrupció, celebrada avui al Parlament de Catalunya

La trobada, organitzada per l’Observatori Ciutadà Contra la Corrupció (O3C), ha reunit a representants de tots els grups parlamentaris, dels organismes de control, d’entitats ciutadanes i del Govern d...

LIÉGER MÈS

Sessió en línia “Què és el més efectiu per lluitar contra la corrupció?”
Antifrau ha celebrat la sessió en línia “Què és el més efectiu per lluitar contra la corrupció?”

Durant el seminari en línia, que s’ha celebrat aquesta tarda, els ponents han presentat els resultats de l’estudi “Anàlisi del fenomen de la corrupció a Catalunya a partir de l’explotació de les dades...

LIÉGER MÈS

Parlament europeu
La xarxa europea d’autoritats de protecció de les persones alertadores NEIWA recomana aspectes clau en la futura transposició de la Directiva als estats membres

Les institucions que formen part de la xarxa, entre les quals hi ha l’Oficina Antifrau de Catalunya, han adoptat la Declaració de Roma que recull 10 recomanacions als estats europeus a l’hora de trans...

LIÉGER MÈS

Webinar “Què és el més efectiu per lluitar contra la corrupció?”
Antifrau organitza la nova sessió en línia “Què és el més efectiu per lluitar contra la corrupció?”

La jornada està dirigida a la ciutadania i orientada a fomentar la consciència i la participació ciutadana en la lluita contra la corrupció a partir de l’estudi sobre el Baròmetre biennal que identifi...

LIÉGER MÈS

Dia Mundial de la Persona Alertadora
Manifest Dia Mundial de la Persona Alertadora

L’Oficina Antifrau de Catalunya al llarg de la seva trajectòria com a institució creada per preservar la transparència i la integritat de les administracions i del personal al servei del sector públic...

LIÉGER MÈS

5a trobada de la Xarxa d'Oficines anticorrupció de l'Estat
5a trobada de la Xarxa d'Oficines anticorrupció de l'Estat

L'Agència de Transparència de l'AMB i la Direcció d'Anàlisi de l'Ajuntament de Barcelona organitzen conjuntament aquesta reunió virtual ...

LIÉGER MÈS