Disposicions legaus

Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octobre, peth quau s’apròve era rehonuda en un tèxte únenc des precèptes de determinats tèxtes legaus vigents en Catalonha en matèria de foncion publica (capítol 4, «Des déuers e des responsabilitats»)[PDF]


Lei 7/2007, de 12 d’abriu, der Estatut basic deth trabalhador public (art. 52-54)[PDF]

Lei 53/1984, de 26 de deseme, d’incompatibilitats deth personau aath servici des administracions publiques[PDF]


Lei 21/1987, de 26 de noveme, d’incompatibilitats deth personau ath servici dera Administracion dera Generalitat[PDF]


Lei 13/2005, de 27 de deseme, deth regim d’incompatibilitats des nauts cargues ath servici dera Generalitat[PDF]

Lei organica 3/2015, de 30 de març, de contraròtle dera activitat economico-financèra des partits politics[PDF]


Lei organica 8/2007, de 4 de junhsèga, sus finançament des partits politics[PDF]


Lei organica 5/2012, de 22 d’octobre, de reforma dera Lei organica 8/2007, de 4 de junhsèga, sus finançament des partits politics [PDF]

Reglament deth Parlament de Catalonha (art. 4-13 sus er Estatut des deputats; 55, sus era Comission der Estatut des Deputats; 199, sus era administracion parlamentària, e 200, sus es principis d’actuacion)[PDF]

Lei 7/1985, de 2 d’abriu, reguladora des bases deth regim locau (arts. 73-78, sus er Estatut des membres des corporacions locaus)[PDF]


Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abriu, peth quau s’aprìve eth Tèxte rehonut dera Lei municipau e de regim locau de Catalonha (Títol XV, «Der estatut des membres des corporacions locaus», arts. 162-170)[PDF]

Lei 19/1988, de 12 de junhsèga, d’auditoria de compdes (DA prumèra 1.e)[PDF]


Lei 26/2003, de 17 de junhsèga, de transparéncia des societats anonimes cotizades[PDF]


Orde ECO/3722/2003, de 26 de deseme, sus er informe annau de govèrn corporatiu e d’auti instruments d’informacion des societats anonimes cotizades e d’autes entitats[PDF]


Reiau decret 221/2008, de 15 de hereuèr, peth quau se cree e regule eth Conselh Estatau de Responsabilitat Sociau des Enterpreses[PDF]


Lei 2/2011, de 4 de març, d’economia sostenibla (art. 39, promocion dera responsabilitat sociau des enterpreses)[PDF]