• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
Page 1 of 13 (0%)

EN CAS QUE LA VOSTRA ORGANITZACIÓ SIGUI UNA SOCIETAT MERCANTIL PÚBLICA, MARQUEU L'OPCIÓ QUE CORRESPONGUI:
Executem polítiques públiques i/o prestem serveis d'interès general
Desenvolupem exclusivament activitats de caràcter industrial o mercantil