Tràmit de participació pública en relació amb el projecte de resolució del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), de la seu electrònica de l’OAC. La ciutadania podrà presentar al·legacions presencialment a la seu de l'OAC (C/Ribes 1-3 08013 Barcelona) de 9:00 a 14:00 o mitjançant l'adreça electrònica transparencia@antifrau.cat fins al 15 de maig.

Projecte de resolució del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), de la seu electrònica de l’OAC

EDICTE de 31 de març de 2017, pel qual se sotmet a informació pública el Projecte de resolució de la seu electrònica de l’Oficina Antifrau de Catalunya

Nota explicativa sobre la creació de la seu electrònica de l’Oficina Antifrau de Catalunya

twitter home linkedin home youtube home