Els representants d’Antifrau ofereixen l’acompanyament de la institució en la creació de plans de mesures antifrau

En el marc del debat sobre 'Les mesures antifrau en els fons europeus. Els plans d'integritat', organitzat per l’ACM, Antifrau ha exposat els recursos dels quals disposa per elaborar plans d’integritat

Els membres d'Antifrau durant la seva intervenció a la jornada

10 de novembre de 2021. Avui s’ha celebrat el Debat Municipalista 'Les mesures antifrau en els fons europeus. Els plans d'integritat', organitzat per l’Associació Catalana de Municipis, en què han participat els integrants de la Direcció de Prevenció de l’Oficina Antifrau de Catalunya: Òscar Roca, director de Prevenció; Rosa M. Pérez, cap de l’Àrea de Legislació i Assumptes Jurídics; i Jordi Tres, cap de l’Àrea de Formació de l’Oficina Antifrau de Catalunya. La moderadora de la taula ha estat la secretària general de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), Joana Ortega. La jornada ha tingut com a objectiu explicar el marc normatiu que regula la creació dels plans de mesures antifrau en els ens locals de Catalunya, obligatoris per poder participar als projectes de finançament europeu.

El director de Prevenció de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Òscar Roca, ha recordat que l’ACM i Antifrau varen signar el 2019 un conveni per fomentar una cultura ètica i de probitat entre les administracions locals catalanes mitjançant l’elaboració de guies d’autoavaluació i plans d’integritat. “La idea principal d’aquest conveni” ha dit Roca “és la de concebre la integritat institucional amb tots els seus components: des de la cultura ètica organitzativa, la gestió pública professional i la gestió de riscos des de la perspectiva de la prevenció”.

Roca ha explicat que per poder rebre els fons Next Generation que la Unió Europea posarà a disposició amb el Mecanisme de Recuperació i Resiliència -Espanya és un dels principals perceptors-, caldrà justificar progressivament la consecució de les fites i objectius previstos. El reglament de la UE que regula el Mecanisme de Recuperació i Resiliència estableix la exigència als Estats membres a adoptar mesures adequades per prevenir, detectar i corregir el frau, la corrupció i els conflictes d’interès. “Els Plans de mesures antifrau que preveu aquesta ordre esdevenen una obligació per a les administracions públiques que aspirin a gestionar els fons Next Generation”, ha asseverat el director de Prevenció d’Antifrau.

La lluita contra el frau ha de ser vista com una oportunitat”, ha dit Òscar Roca, i ha afegit que servirà “per millorar les tasques de control utilitzant sistemes automatitzats que es basin en l’anàlisi de riscos i una adequada gestió d’aquests”.

La cap de l’Àrea de Legislació i Assumptes Jurídics d’Antifrau, Rosa M. Pérez, ha iniciat la seva intervenció destacant que aquesta obligatorietat és una oportunitat perquè els especialistes en la gestió dels fons europeus treballin conjuntament amb els especialistes en integritat, prevenció i lluita contra el frau, la corrupció i els conflictes d’interès. “Oferim l’expertesa de l’Oficina Antifrau per acompanyar en tot aquest procés als ens locals de Catalunya”, ha dit Rosa M. Pérez, “i harmonitzar aquest treball conjunt en un Pla de mesures antifrau”.

La intervenció de Rosa M. Pérez s’ha centrat en dos articles concrets de l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, del sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). La cap de Legislació i Assumptes Jurídics d’Antifrau ha explicat que “l’article 2 estableix una sèrie de principis transversals que es repeteixen en tota l’Ordre: el reforç de mecanismes per prevenir, detectar i corregir frau, corrupció i conflictes d’interès”. Pérez ha remarcat que “l’Ordre ens obliga a fer una autoavaluació dels nostres procediments, tant als òrgans responsables com als gestors, això implica fer una reflexió sobre el que estem fent, si ho estem fent bé o hem de millorar alguna cosa”.

Rosa M. Pérez ha continuat la seva intervenció amb la revisió de l’article 6 de l’Ordre, que es refereix al Pla de mesures del qual “han de disposar totes les entitats decisores i executores que participin en l’execució de les mesures del Pla de Recuperació, Transparència i Resiliència”. “Aquest pla de mesures ens permetrà garantir que estem aplicant els Fons Europeus complint la normativa i sobretot des de la perspectiva de prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els conflictes d’interès. Tot aquest pla de mesures també ha de servir com a plataforma per declarar la feina feta i justificar-la amb documents”, ha destacat Rosa M. Pérez.

Pérez ha destacat que per homogeneïtzar el disseny de les mesures que les administracions han d’adoptar, l’Ordre inclou en els seus annexos un qüestionari d’autoavaluació relatiu a l’estàndard mínim, i un document amb orientacions sobre les possibles mesures de prevenció, detecció i correcció de frau, corrupció i conflictes d’interès. “L’avaluació de risc de frau i la formulació d’una declaració d’absència de conflictes d’interès (DACI) són obligatòries per als òrgans gestors dels fons”, ha remarcat la cap de Legislació i Assumptes Jurídics d’Antifrau.

L’última intervenció dels integrants de la Direcció de Prevenció de l’Oficina Antifrau ha estat la del cap de Formació, Jordi Tres, que ha compartit i definit conceptes bàsics, com la corrupció, el risc, la integritat. “El risc s’ha de saber gestionar quan hi ha la probabilitat que en la nostra organització hi hagi un dany causat per vulnerabilitats internes o externes”, ha explicat Tres.

El cap de Formació d’Antifrau ha recordat la importància que les institucions apliquin la coherència de les conductes diàries dels individus que les formen a través d’un sistema d’integritat institucional, i la oportunitat que a partir dels plans de mesures antifrau es pugui treballar de manera sistemàtica sobre la integritat d’una institució. “El lideratge ètic és un eix fonamental”, ha dit Tres, “junt amb la gestió pública professional i la prevenció”. "Hi ha riscos per a la integritat a tota la funció pública i hem d’estar preparats. Necessitem un mètode per reduir la probabilitat que això passi", ha dit el cap de Formació, Jordi Tres. I ha recomanat la Guia de procés de gestió de riscos com a eina.