Opinions expertes

L’Oficina Antifrau va comptar amb l’opinió de persones expertes que van analitzar, des de diferents perspectives, els riscos de corrupció en el procediment de contractació. A través de la sèrie Opinions expertes es presenten els resultats d’aquestes col·laboracions. Els criteris i arguments que s’hi incorporen expressen exclusivament els del seu autor i no reflecteixen necessàriament el posicionament oficial de l’Oficina Antifrau.

Opinions expertes núm. 1 | Anàlisi de la bibliografia sobre els riscos de corrupció en la contractació pública, Agustí Cerrillo i Martínez, catedràtic de Dret Administratiu de la UOC.

Opinions expertes núm. 2 La competència: la clau de l'èxit de la compra pública, Susanna Grau Arnau i Xavier Puig Soler, Autoritat Catalana de la Competència.

Opinions expertes núm. 3 La professionalització en contractació com a mesura preventiva. Reptes diferents per a col·lectius diferents, Anna Ciutat i Coronado, Sub-directora general de Regulació i Supervisió de la Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

Opinions expertes núm. 4 Factors normatius que incrementen la probabilitat dels riscos per a la integritat en la contractació pública, Gemma Enfedaque, cap de la Secretaria Tècnica, i Carla Ricci, tècnica superior de l’Àrea Jurídica de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya. Les autores han dut a terme una tasca inèdita d’anàlisi de la normativa des de la perspectiva dels riscos per a la integritat en la contractació.

Opinions expertes núm. 5 | Requisits i consideracions de fórmules, Albert Olives Estruch, responsable d’anàlisi econòmica de la Direcció General de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. L’autor se centra en la deficient tria i ponderació dels criteris d’adjudicació o disseny dels sistemes de puntuació com a factor de risc i realitza una contribució particularment tècnica.