Quins requisits ha de complir la persona alertadora per tenir dret a protecció?

Les persones que comuniquin informació sobre infraccions en els àmbits previstos per la Directiva tenen dret a protecció sempre que compleixin determinades condicions previstes per la Directiva.

Concretament, tindran dret a protecció sempre que tinguin motius fonamentats per pensar que la informació notificada és veraç en el moment de la denúncia i que entra dins de l’àmbit d’aplicació de la Directiva, i que, a més, hagin denunciat mitjançant els canals previstos per la Directiva en els termes que s’hi preveuen o que hagin revelat informació públicament d’acord amb les previsions de la Directiva.

Article 6 de la Directiva