Quines obligacions imposa la Directiva als estats sobre confidencialitat?

Els estats membres hauran de vetllar perquè no es reveli la identitat de la persona alertadora sense el seu consentiment exprés a cap persona que no sigui un membre autoritzat del personal competent per rebre i tramitar denúncies.

La Directiva estableix expressament que aquesta cautela s’ha d’aplicar a qualsevol altra informació de la qual es pugui deduir directament o indirecta la identitat de la persona alertadora.

La identitat de la persona alertadora es podrà revelar, però, quan constitueixi una obligació necessària i proporcionada imposada pel Dret nacional o de la Unió en el context d’una investigació duta a terme per les autoritats nacionals o en el marc d’un procés judicial, especialment per salvaguardar el dret de defensa de la persona interessada; en aquests casos la Directiva preveu algunes mesures de salvaguarda de la persona alertadora.

Article 16 de la Directiva