Quines mesures de suport rep la persona informant?

(Article 37)

La persona informant d'infraccions incloses en la Llei 2/2023 rebrà les següents mesures de suport:

  • Informació i assessorament complets i independents, fàcilment accessibles i gratuïts, sobre els procediments i recursos disponibles, protecció davant de represàlies i drets de la persona afectada.
  • Assistència efectiva per part de les autoritats competents davant de qualsevol autoritat pertinent implicada en la seva protecció davant de represàlies, inclosa la certificació conforme poden acollir-se a la protecció a l’empara de la Llei.
  • Assistència jurídica en els processos penals i civils transfronterers d’acord amb la normativa comunitària.
  • Suport financer i psicològic, de manera excepcional, si així ho decideix l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant (a Catalunya, l’Oficina Antifrau), després de la valoració de les circumstàncies derivades de la presentació de la comunicació.

Tot això, amb independència de l’assistència jurídica gratuïta que li pugui correspondre.