Quines mesures de protecció estableix la Directiva?

La Directiva obliga que els estats membres adoptin les mesures necessàries per prohibir qualsevol tipus de represàlies, incloses les amenaces i les temptatives de represàlia, ja siguin directes o indirectes.

La Directiva es refereix expressament, entre d’altres, a suspensions, acomiadaments, destitucions o mesures equivalents; degradacions o denegació d’ascensos; canvi del lloc de treball, canvi d’ubicació del lloc de treball, reducció salarial o canvi de l’horari de treball; denegació de formació; imposició de qualsevol mesura disciplinària; discriminació, marginació o tractament injust...

Article 19 de la Directiva

La Directiva també es refereix a mesures de recolzament, com l’accés a informació i assessorament independents de caràcter general sobre els procediments i recursos disponibles per a la protecció contra represàlies i sobre els drets de la persona interessada; l’accés a assistència efectiva associada a la protecció contra represàlies i l’accés a assistència jurídica.

També fa referència que els estats membres podran facilitar assistència i recolzament financer, inclòs recolzament psicològic, en el marc d’un procés judicial.

Article 20 de la Directiva

La Directiva també conté previsions sobre exempció de responsabilitat de les persones alertadores, si es compleixen determinades condicions, per exemple que tinguessin motius raonables per creure que la denúncia o revelació de la informació era necessària per revelar una infracció en virtut de la Directiva.

Article 21 de la Directiva