Quines entitats tenen l’obligació d’establir canals i procediments interns de denúncia i de tramitació de denúncies?

La Directiva determina que els estats membres han de vetllar perquè les entitats jurídiques dels sectors privat i públic estableixin canals i procediments interns de denúncia i de tramitació de denúncies que permetin que els empleats de l’entitat (i també altres persones) presentin denúncies.

Quant al sector privat, l’obligació ve determinada pel nombre d’empleats de l’entitat i les activitats que duu a terme. Quant al sector públic, l’obligació s’imposa a totes les entitats jurídiques públiques, tot i que els estats membres poden eximir de l’obligació determinats municipis i entitats; els estats membres també podran preveure que diversos municipis comparteixin canals de denúncia interns o que aquests canals siguin gestionats per autoritats municipals conjuntes.

Article 8 de la Directiva