Data de la formació
Enquesta

Organització

Preguntes 1 (Deficient) 2 3 4 5 6 (Excel·lent)

Continguts

Preguntes 1 (Deficient) 2 3 4 5 6 (Excel·lent)

Ponents

Preguntes 1 (Deficient) 2 3 4 5 6 (Excel·lent)

Resultats

Preguntes 1 (Deficient) 2 3 4 5 6 (Excel·lent)
Preguntes 1 (Deficient) 2 3 4 5 6 (Excel·lent)
Preguntes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10