dt., 27/11/2018 - 10:44
Antifrau proposa als partits polítics que incloguin mesures contra la corrupció en els seus programes per a les eleccions del 21 de desembre

Recomanacions als partits polítics per a la seva inclusió en els programes electorals

 • Antifrau reclama als partits polítics, en un document de vuit pàgines enviat aquest matí a totes les formacions que concorren en les properes eleccions del 21 de desembre, la incorporació en els seus programes de mesures concretes per gestionar els conflictes d’interès com a una de les principals fonts de risc de corrupció i modificar la regulació actual del règim de declaracions d’interessos
 • En aquest sentit, insta a millorar el sistema de declaració, registre i supervisió de les declaracions de béns i interessos i a crear un Registre electrònic únic a Catalunya de béns i interessos de càrrecs públics, supervisat per l’Oficina Antifrau
 • En el document, demanda als partits a crear una norma de protecció efectiva dels alertadors de casos de corrupció, i que eviti qualsevol tipus de represàlia directa o indirecta contra aquests, dotant l’Oficina Antifrau de competències en matèria de tutela i protecció dels alertadors
 • L’Oficina Antifrau també exigeix participar, mitjançant consulta preceptiva, en el disseny i elaboració de l’Estrategia Nacional de Contratación, instrument previst a la nova llei de contractes del sector públic, per tal de prevenir i combatre la corrupció i garantir la prevenció i el control de situacions irregulars

L’Oficina Antifrau de Catalunya ha enviat aquest matí a tots els partits polítics que concorren en les properes eleccions del 21 de desembre un document de vuit pàgines amb mesures a adoptar contra la corrupció per incloure en els seus programes electorals. Unes mesures sorgides de la tasca especialitzada d’aquesta institució catalana en la corrupció i el frau des de la vessant preventiva i d’anàlisi i investigació.

El document argumenta que la lluita contra la corrupció ha de ser una de les principals preocupacions dels poders públics, ja que ho és dels ciutadans. I posa com a exemple les dades del darrer Baròmetre de l’Oficina Antifrau de Catalunya, en què es reflecteix que un 82’6% dels catalans/es considera que la corrupció és un problema molt o bastant greu. Alhora, afegeix, un 82,5% subscriu que els polítics no fan el que toca per lluitar contra la corrupció. Per la seva banda, tant les dades del CIS com les del CEO, per a l’estat espanyol i Catalunya respectivament, identifiquen la corrupció i la insatisfacció amb la política com un dels primers problemes de la ciutadania. En aquest sentit, Antifrau insta a tots els partits polítics a actuar en coherència amb la gravetat i extensió del problema i reclama un compromís polític per situar en el centre de l’agenda dels partits una política anticorrupció.

D’altra banda, Antifrau assevera en el document que l’inici d’una nova legislatura es una gran oportunitat per proposar canvis, en un àmbit en el que els avanços fets en els darrers 10 anys han estat molt limitats. Cal donar, diu la proposta enviada als partits, resposta a les expectatives ciutadanes que el Pacte Social Contra la Corrupció, subscrit per la majoria de forces de l’arc parlamentari, va canalitzar en el seu dia. A la vegada, afegeix, cal aprofitar també el treball de les iniciatives parlamentàries realitzades, especialment la CEMCORD (Comissió d’Estudi de Mesures Contra la Corrupció i per la Regeneració Democràtica).

 • Una pinzellada a les mesures més destacades de la proposta d’Antifrau als partits polítics

Entre les propostes que consten en el document que ha enviat avui Antifrau als partits polítics hi ha la reclamació als partits polítics d’incorporar en els seus programes electorals mesures concretes per gestionar els conflictes d’interès com a una de les principals fonts de risc de corrupció i modificar la regulació actual del règim de declaracions d’interessos. En aquest sentit, s’insta a millorar el sistema de declaració, registre i supervisió de les declaracions de béns i interessos i a crear un Registre electrònic únic a Catalunya de béns i interessos de càrrecs públics, supervisat per l’Oficina Antifrau. En aquest punt, s’insisteix en la necessitat d’establir un sistema de seguiment específic de les activitats post càrrec, que també ha de supervisar Antifrau, i regular, preferentment per mitjà de la Llei electoral, els conflictes d’interès dels càrrecs electes.

Tanmateix, s’insta als partits a crear una norma de protecció efectiva dels alertadors de casos de corrupció, i que eviti qualsevol tipus de represàlia directa o indirecta contra aquests, dotant l’Oficina Antifrau de competències en matèria de tutela i protecció dels alertadors.

En un altre sentit, l’Oficina Antifrau exigeixi participar, mitjançant consulta preceptiva, en el disseny i elaboració de l’Estrategia Nacional de Contratación, instrument previst a la nova llei de contractes del sector públic, per tal de prevenir i combatre la corrupció i garantir la prevenció i el control de situacions irregulars.

Aquestes propostes s’inclouen i s’articulen al voltant de vuit grans epígrafs:

 1. En matèria d’integritat i ètica pública i transparència: adoptar un paper actiu en la gestió dels riscos
 2. En matèria de gestió de conflictes d’interès: reforçar la cultura de la imparcialitat
 3. En matèria de protecció d’alertadors: garantir una alternativa segura al silenci
 4. En matèria de governança i gestió: despolititzar l’administració
 5. En matèria control: garantir la independència
 6. En matèria de contractació pública: gestionar els riscos existents en un àrea especialment sensible
 7. En matèria de potestats i competències de l’Oficina Antifrau de Catalunya: cobrir les escletxes del sistema
 8. Compromís i autoregulació dels partits polítics, impuls d’altres iniciatives normatives, en l’àmbit competencial que correspongui, en matèries diverses

Aquí podeu consultar el document Recomanacions als partits polítics. Eleccions 21/12/2017

La proposta que ha enviat avui l’Oficina Antifrau de Catalunya a tots els partits polítics que concorren a les eleccions del 21 de desembre en matèria de lluita contra la corrupció té la seva raó de ser en la Llei de la mateixa, en la qual es contempla que una de les seves funcions és formular propostes i recomanacions en l’àmbit de la prevenció i lluita contra la corrupció.