Percepció de la corrupció

Un dels principals problemes per mesurar la corrupció és la dificultat de comptar amb dades fiables sobre els casos existents, en bona part per la heterogeneïtat de les eines de mesura, que difereixen considerablement en el seu abast, metodologia i objecte. Per aquest motiu resulta molt útil disposar d’indicadors sobre la percepció de la ciutadania i la seva evolució. Per la seva banda, la informació sobre les actituds socials al voltant d’aquest fenomen ens il·lustra sobre els graus de tolerància i acceptació de les conductes contràries a la integritat. Aquest coneixement serveix per definir polítiques anticorrupció eficaces i accions orientades als canvis culturals que les han d’acompanyar.

L’Oficina Antifrau va fer el seu primer estudi monogràfic, d’abast català, l’any 2010. Els baròmetres dels anys 2012 i 2014 van mantenir la sèrie sobre percepció, la qual cosa ens permet una anàlisi comparada i evolutiva, mentre que en cadascun dels estudis s’aborden temes específics de caràcter transversal, com ara la transparència o els conflictes d’interès.

Cultura de la integritat: el paper de l'educació

Programa “Jo, sí; educació per a la integritat”

Jo; sí, educació per a la integritat

jo si miniaturaLa finalitat d’aquest projecte era contribuir a l’educació dels joves en tot allò que fa referència a la integritat personal i a la coherència en les conductes individuals amb l’objectiu últim d’establir una cultura de l’honestedat, de la transparència i de la defensa del bé comú. També, i com a conseqüència, la dignificació del treball públic i de la política.

 

Centres que han participat en el projecte

 

Evolució del projecte

twitter home linkedin home youtube home