Perquè construir o enfortir la integritat institucional millorarà el funcionament de les organitzacions per diverses raons:

  • Són més eficaces i eficients: serveixen millor a la ciutadania i esdevenen models de conducta.
  • Els seus processos de decisió són més senzills i consistents, i als seus empleats els resulta més fàcil enfrontar-se a nous reptes/problemes/dilemes.
  • Pateixen menys rotació de personal. Els seus empleats estan més compromesos i satisfets, pateixen menys estrès i senten que tenen més oportunitats de desenvolupament professional.
  • Redueixen la probabilitat de que sorgeixin casos de corrupció i de patir greus crisis institucionals derivades de no haver gestionat adequadament incidents, denúncies internes o investigacions externes.
  • Són, en suma, més competitives i tenen millor reputació.
twitter home linkedin home youtube home