Tots els ens públics poden enfortir la seva integritat institucional! Poden assumir un paper actiu per fomentar la integritat de la seva organització, o bé deixar-ho a mans de la sort o de la bona voluntat de les persones que formin part de la institució en cada moment.

Aquesta segona opció, però, comporta massa riscos per a les institucions públiques. Genera oportunitats d’abusos de la posició pública en benefici privat, de conductes il·legals o simplement comportaments impropis d’un servidor públic. Riscos que si s’arriben a consumar es tradueixen en:

  • pèrdues econòmiques, d’eficàcia i d’eficiència per a les pròpies institucions;
  • desigualtats i situacions injustes per a la ciutadania;
  • minva en la credibilitat de les institucions públiques i desconfiança ciutadana respecte la cosa pública, i
  • baixos nivells de governança que dificulten el progrés en una societat democràtica.
twitter home linkedin home youtube home