Consultes i recomanacions

D’acord amb el que preveu l’article 33 de les Normes d’actuació i de règim interior de l’Oficina Antifrau de Catalunya, responem, amb caràcter no vinculant, les consultes que ens adrecin les entitats del sector públic de Catalunya.

Les consultes s’han de dirigir per escrit al director de l’Oficina Antifrau, han d’estar fonamentades i han de fer constar els antecedents pertinents.

L’Oficina Antifrau respon en el termini d’un mes des de l’entrada de la sol·licitud en el registre general.

Recomanacions de Prevenció 2/2019. Informe de seguiment[PDF]

Recomanacions de Prevenció 1/2020[PDF]

Recomanacions de Prevenció 4/2019[PDF]

Recomanacions de Prevenció 3/2019[PDF]

Recomanacions de Prevenció 2/2019[PDF]

Consulta no vinculant 1/2019[PDF]

Consulta no vinculant 2/2019[PDF]

Consulta no vinculant 2/2018[PDF]

Consulta no vinculant 1/2013[PDF]

Consulta no vinculant 1/2015[PDF]

Consulta no vinculant 1/2017[PDF]

Consulta no vinculant 2/2017[PDF]