Al·legacions a normes

L’Oficina Antifrau duu a terme accions amb la finalitat que les normes tinguin present la perspectiva d’integritat, per gestionar els riscos de corrupció i minimitzar els contextos propicis a les irregularitats.

D’acord amb el que preveuen els articles 13.2 d) i 32 de les Normes d’actuació i de règim interior de l’Oficina Antifrau de Catalunya, l’Oficina formula, amb caràcter de proposta, al·legacions i suggeriments adreçats als poders públics pel que fa a disposicions normatives vigents o en tràmit d’aprovació.

En general, l’actuació de l’Oficina es produeix en relació amb disposicions normatives en tràmit d’aprovació, ja sigui a sol·licitud de l’ens impulsor o per iniciativa pròpia, dins dels tràmits d’audiència i informació pública.

Per formular les al·legacions i suggeriments corresponents, l’Oficina té en consideració el text de la iniciativa normativa i la resta de documentació que hagi donat a conèixer l’ens impulsor, i no es prejutgen futurs pronunciaments de l’Oficina Antifrau de Catalunya.Ajuntament del Prat de Llobregat

Reglament de participació ciutadana[PDF]

Al·legacions Antifrau | 29/05/2019[PDF]

Resposta | 25/07/2019[PDF]

Text aprovat | 09/08/2019[PDF]

Quadre de seguiment | Informe resum[PDF]


Ajuntament de Malgrat de Mar

Bases reguladores de les subvencions atorgables[PDF]

Al·legacions Antifrau | 16/04/2019[PDF]

Resposta | 07/06/2019[PDF]

Text aprovat | 29/05/2019[PDF]

Quadre de seguiment | Informe resum[PDF]


Ajuntament de Cunit

Codi ètic i de conducta dels alts càrrecs[PDF]

Al·legacions Antifrau | 26/03/2019[PDF]

Text aprovat | 23/05/2019[PDF]

Quadre de seguiment | Informe resum[PDF]


Ajuntament de Reus

Reglament de participació ciutadana[PDF]

Al·legacions Antifrau | 09/04/2019 [PDF]

Resposta | 20/09/2019[PDF]

Text aprovat | 12/02/2019[PDF]

Quadre de seguiment | Informe resum[PDF]


Ajuntament d'Almoster

Reglament orgànic municipal[PDF]

Al·legacions Antifrau | 19/07/2019[PDF]

Text aprovat | 06/08/2019[PDF]

Quadre de seguiment | Informe resum[PDF]


Ajuntament d'Esparreguera

Ordenança de transparència i administració electrònica[PDF]

Al·legacions Antifrau | 02/05/2019[PDF]


Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda

Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 1/2009, del 12 de febrer, de l'Autoritat Catalana de la Competència[PDF]

Al·legacions Antifrau | 16/05/2019[PDF]


Ajuntament de Cambrils

Ordenança de transparència i bon govern[PDF]

Al·legacions Antifrau | 23/05/2019[PDF]


Ajuntament de Calaf

Reglament de participació ciutadana[PDF]

Al·legacions Antifrau | 09/09/2019[PDF]

Resposta | 23/09/2019[PDF]

Text aprovat | 26/09/2019[PDF]

Quadre de seguiment | Informe resum[PDF]


Ajuntament de Calaf (II)

Reglament orgànic municipal[PDF]

Al·legacions Antifrau | 09/09/2019[PDF]

Resposta | 23/09/2019[PDF]

Text aprovat | 26/09/2019[PDF]

Quadre de seguiment | Informe resum[PDF]


Ajuntament de Palau-solità i Plegamans

Reglament de participació ciutadana[PDF]

Al·legacions Antifrau | 28/05/2019[PDF]


Ajuntament d'Amposta

Al·legacions Antifrau | 04/06/2019[PDF]

Resposta | 04/09/2019[PDF]

Text aprovat | 29/07/2019[PDF]

Quadre de seguiment | Informe resum[PDF]


Ajuntament d'Avinyó

Reglament general de subvencions[PDF]

Al·legacions Antifrau | 06/06/2019[PDF]


Ajuntament d'Alella

Reglament orgànic municipal[PDF]

Al·legacions Antifrau | 05/06/2019[PDF]

Quadre de seguiment | Informe resum[PDF]


Ajuntament del Morell

Reglament orgànic municipal[PDF]

Al·legacions Antifrau | 16/09/2019[PDF]


Ajuntament de Canet de Mar

Reglament de participació ciutadana i col·laboració[PDF]

Al·legacions Antifrau | 23/04/2019[PDF]

Resposta | 01/08/2019[PDF]

Text aprovat | 01/08/2019[PDF]

Quadre de seguiment | Informe resum[PDF]


Ajuntament de Cardedeu

Reglament de participació i col·laboració ciutadana[PDF]

Al·legacions Antifrau | 24/07/2019[PDF]


Ajuntament de Sant Andreu de Llavaneres

Codi Ètic i de Bon Govern[PDF]


Ministeri de Política Territorial i Funció Pública

Reial Decret Reglament de desenvolupament de la Llei 19/2013 de 9 de desembre[PDF]

Al·legacions Antifrau | 21/03/2019[PDF]


Ajuntament de Palafrugell

Reglament de participació ciutadana[PDF]

Al·legacions Antifrau | 25/03/2019[PDF]


Ajuntament de Breda

Ordenança de transparència i administració electrònica[PDF]

Al·legacions Antifrau | 01/04/2019 [PDF]


Ajuntament de Montornès del Vallès

Reglament de participació ciutadana[PDF]

Al·legacions Antifrau | 08/04/2019[PDF]


Ajuntament de Deltebre

Reglament de participació ciutadana[PDF]

Al·legacions Antifrau | 26/04/2019[PDF]
Ajuntament de Cassà de la Selva

Ordenança general de subvencions[PDF]

Al·legacions Antifrau | 16/02/2018[PDF]

Resposta | 27/09/2018[PDF]

Text aprovat | 27/09/2018[PDF]


Ajuntament de Roda de Berà

Reglament Orgànic Municipal[PDF]

Al·legacions Antifrau | 26/09/2018[PDF]

Resposta | 03/12/2018[PDF]

Text aprovat | 25/01/2019[PDF]

Quadre de seguiment | Informe resum[PDF]


Ajuntament de Sitges II

Ordenança de transparència, accés a la informació i govern obert[PDF]

Al·legacions Antifrau | 29/08/2018[PDF]

Text aprovat | 11/02/2019[PDF]

Quadre de seguiment | Informe resum[PDF]


Ajuntament de Montcada i Reixac

Codi de conducta dels alts càrrecs[PDF]

Al·legacions Antifrau | 04/09/2018[PDF]

Text aprovat | 13/12/2018[PDF]

Quadre de seguiment | Informe resum[PDF]


Consell Comarcal del Gironès

Ordenança reguladora de l'administració electrònica[PDF]

Al·legacions Antifrau | 29/05/2018[PDF]

Resposta | 19/07/2018[PDF]

Text aprovat | 24/07/2018[PDF]

Quadre de seguiment | Informe resum[PDF]


Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

Reglament de desenvolupament de la Llei 19/2013 de transparència, accès a la informació pública i bon govern[PDF]

Al·legacions Antifrau | 31/05/2018[PDF]

Anàlisi d'impacte normatiu[PDF]

Text aprovat | 28/02/2019[PDF]

Quadre de seguiment | Informe resum[PDF]


Ajuntament d'Olesa de Montserrat

Ordenança d'administració electrònica i transparència[PDF]

Al·legacions Antifrau | 20/02/2018[PDF]

Text aprovat | 28/06/2018[PDF]

Quadre de seguiment | Informe resum[PDF]


Ajuntament de Badalona

Ordenança d'administració electrònica[PDF]

DOGC[PDF]

Al·legacions Antifrau | 26/03/2018[PDF]

Resposta | 02/05/2018[PDF]

Text aprovat | 24/04/2018[PDF]

Quadre de seguiment | Informe resum[PDF]


Ajuntament de Bellpuig

Codi de conducta dels alts càrrecs i de bon govern[PDF]

DOGC[PDF]

BOP[PDF]

Al·legacions Antifrau | 26/03/2018[PDF]

Resposta | 29/03/2018[PDF]

Text aprovat | 03/04/2018[PDF]

Quadre de seguiment | Informe resum[PDF]


Consell Comarcal del Solsonès

Codi de conducta dels alts càrrecs[PDF]

BOP[PDF]

DOGC[PDF]

Al·legacions Antifrau | 16/05/2018[PDF]

Resposta | 12/07/2018[PDF]

Text aprovat | 18/09/2018[PDF]

Quadre de seguiment | Informe resum[PDF]


Ajuntament de Sitges

Codi de conducta dels alts càrrecs i de bon govern[PDF]

DOGC[PDF]

Al·legacions Antifrau | 22/02/2018[PDF]

Text aprovat | 03/05/2018[PDF]

Quadre de seguiment | Informe resum[PDF]


Ajuntament de Sant Martí de Tous

Codi de conducta dels alts càrrecs[PDF]

Al·legacions Antifrau | 07/05/2018[PDF]


Ajuntament de Súria

Codi ètic[PDF]

Al·legacions Antifrau | 02/05/2018[PDF]
Àrea Metropolitana de Barcelona (II)

Codi ètic i de conducta pels alts càrrecs de l'AMB i entitats vinculades[PDF]

Al·legacions Antifrau | 30/11/2017[PDF]

Quadre de seguiment | Informe resum[PDF]


Ajuntament de Sabadell

Codi ètic dels alts càrrecs[PDF]

DOGC[PDF]

Al·legacions Antifrau | 12/07/2017[PDF]

Resposta | 08/03/2018[PDF]

Text aprovat | 08/03/2018[PDF]

Quadre de seguiment | Informe resum[PDF]


Ajuntament de Masnou

Codi de bon govern i transparència municipal[PDF]

DOGC[PDF]

BOPB[PDF]

Al·legacions Antifrau | 27/02/2017[PDF]

Resposta | 10/05/2017[PDF]

Text aprovat | 25/05/2017[PDF]

Quadre de seguiment | Informe resum[PDF]


Ajuntament de Vic (II)

Ordenança de transparència, accés a la informació i govern obert[PDF]

DOGC[PDF]

BOPB[PDF]

Al·legacions Antifrau | 30/01/2017[PDF]

Resposta | 08/08/2017[PDF]

Text aprovat | 23/08/2017[PDF]

Quadre de seguiment | Informe resum[PDF]


Ajuntament de Terrassa

Ordenança general de subvencions[PDF]

DOGC[PDF]

BOPB[PDF]

Al·legacions Antifrau | 20/01/2017[PDF]

Resposta | 23/03/2017[PDF]

Text aprovat | 03/05/2017[PDF]

Quadre de seguiment | Informe resum[PDF]


Ajuntament d'Almenar

Ordenança Transparència i administració electrònica[PDF]

DOGC[PDF]

BOPLl[PDF]

Al·legacions Antifrau | 20/01/2017[PDF]

Resposta | 11/04/2017[PDF]

Text aprovat | 19/04/2017[PDF]

Quadre de seguiment | Informe resum[PDF]


Ajuntament de Manlleu

Ordenança de Transparència i administració electrònica[PDF]

DOGC[PDF]

Al·legacions Antifrau | 18/01/2017[PDF]

Resposta | 23/03/2017[PDF]

Text aprovat | 10/04/2017[PDF]

Quadre de seguiment | Informe resum[PDF]


Consell Comarcal de la Selva

Ordenança reguladora sobre transparència i accés a la informació pública[PDF]

DOGC[PDF]

Al·legacions Antifrau | 22/12/2017[PDF]

Resposta | 18/06/2018[PDF]

Text aprovat | 22/08/2018[PDF]


Ajuntament de Malgrat de Mar

Codi de conducta dels alts càrrecs[PDF]

BOPB[PDF]

Al·legacions Antifrau | 21/11/2017[PDF]

Text aprovat | 10/05/2018[PDF]


Consell Comarcal del Maresme

Codi ètic i de bon govern[PDF]

Al·legacions Antifrau | 10/07/2017[PDF]

Text aprovat | 20/03/2018[PDF]


Ajuntament de Vic

Codi de conducta dels alts càrrecs i bon govern[PDF]

BOPB[PDF]

Al·legacions Antifrau | 27/03/2017[PDF]

Resposta | 08/08/2017[PDF]

Text aprovat | 23/08/2017[PDF]


Àrea Metropolitana de Barcelona

Ordenança general de subvencions BOPB[PDF]

Al·legacions Antifrau | 04/05/2017[PDF]

Resposta | 16/05/2017[PDF]

Text aprovat | 30/05/2017[PDF]


Ajuntament de Camprodon

Ordenança d'administració electrònica[PDF]

DOGC[PDF]

Al·legacions Antifrau | 21/03/2017[PDF]

Text aprovat | 02/05/2017[PDF]

Quadre de seguiment | Informe resum[PDF]


Ajuntament de Sant Cugat

Modificació del Reglament Orgànic Municipal[PDF]

DOGC[PDF]

Al·legacions Antifrau | 15/03/2017[PDF]

Resposta | 12/06/2017[PDF]

Text aprovat | 04/07/2017[PDF]

Quadre de seguiment | Informe resum[PDF]


Ajuntament de Cunit

Reglament Orgànic Municipal[PDF]

DOGC[PDF]

Al·legacions Antifrau | 09/03/2017[PDF]

Resposta | 20/06/2017[PDF]

Text aprovat | 14/06/2017[PDF]

Quadre de seguiment | Informe resum[PDF]


Diputació de Barcelona

Modificació de l'Ordenança general de subvencions[PDF]

DOGC[PDF]

BOPB[PDF]

Al·legacions Antifrau | 09/02/2017[PDF]

Resposta | 04/04/2017[PDF]

Text aprovat | 09/05/2017[PDF]

Quadre de seguiment | Informe resum[PDF]


Ajuntament de Girona

Reglament Orgànic Municipal[PDF]

DOGC[PDF]

BOPG[PDF]

Al·legacions Antifrau | 03/02/2017[PDF]

Text aprovat | 27/11/2017[PDF]

Quadre de seguiment | Informe resum[PDF]


Ajuntament de Badalona

Modificació del Reglament Orgànic Municipal[PDF]

DOGC[PDF]

Al·legacions Antifrau | 01/02/2017[PDF]

Resposta | 14/03/2017[PDF]

Quadre de seguiment | Informe resum[PDF]


Consell Comarcal del Priorat

Ordenança reguladora de la transparència i l'administració electrònica[PDF]

DOGC[PDF]

Al·legacions Antifrau | 10/02/2017[PDF]

Text aprovat | 09/11/2017[PDF]

Quadre de seguiment | Informe resum[PDF]


Consell Comarcal d'Osona

Ordenança reguladora de la transparència i l'administració electrònica[PDF]

BOPB[PDF]

Al·legacions Antifrau | 10/02/2017[PDF]

Text aprovat | 20/12/2017[PDF]

Quadre de seguiment | Informe resum[PDF]


Consorci d'Acció Social de la Garrotxa

Ordenança de transparència i administració electrònica[PDF]

DOGC[PDF]

Al·legacions Antifrau | 31/05/2017[PDF]

Text aprovat | 10/07/2017[PDF]

Quadre de seguiment | Informe resum[PDF]


Ajuntament de Flix

Ordenança reguladora de la transparència i l'administració electrònica[PDF]

Al·legacions Antifrau | 09/05/2017[PDF]

Resposta | 26/07/2017[PDF]

Quadre de seguiment | Informe resum[PDF]


Ajuntament de Calafell

Reglament de participació ciutadana[PDF]

DOGC[PDF]

BOPT[PDF]

Al·legacions Antifrau | 06/11/2017[PDF]

Resposta | 12/12/2017[PDF]

Text aprovat | 02/02/2018[PDF]

Quadre de seguiment | Informe resum[PDF]


Ajuntament de Calafell (II)

Ordenança d'administració electrònica i transparència[PDF]

DOGC[PDF]

Al·legacions Antifrau | 20/12/2017[PDF]

Resposta | 05/03/2018[PDF]

Text aprovat | 20/03/2018[PDF]

Quadre de seguiment | Informe resum[PDF]


Ajuntament d'Igualada

Modificació del Reglament Orgànic Municipal[PDF]

Al·legacions Antifrau | 27/04/2017[PDF]

Resposta | 07/06/2017[PDF]

Text aprovat | 20/06/2017[PDF]


Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

Reglament orgànic dels òrgans de defensa de la ciutadania davant l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat: Síndic/a i Comissió de Suggeriments i Reclamacions[PDF]

DOGC[PDF]

BOPB[PDF]

Al·legacions Antifrau | 20/06/2017[PDF]

Resposta | 04/07/2017[PDF]

Text aprovat | 22/08/2017[PDF]


Consell Comarcal del Gironès

Ordenança general de subvencions[PDF]

DOGC[PDF]

BOP[PDF]

Al·legacions Antifrau | 27/03/2017[PDF]

Text aprovat | 17/01/2017[PDF]


Comissió Europea

Consulta pública sobre protecció dels denunciants[PDF]

Al·legacions Antifrau | 29/05/2017[PDF]


Ajuntament de Martorelles

Codi de conducta i bon govern per a càrrecs públics representatius[PDF]

BOPB[PDF]

DOGC[PDF]

Al·legacions Antifrau | 30/06/2017[PDF]

Resposta | 23/03/2018[PDF]

Text aprovat | 19/03/2018[PDF]


Departament d'Empresa i Coneixement

Avantprojecte de llei de les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya[PDF]

Edicte informació pública[PDF]

Al·legacions Antifrau | 23/10/2017[PDF]


Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència

Avantprojecte de Llei de contractes de serveis a les persones[PDF]

Al·legacions Antifrau | 15/05/2017[PDF]

Resposta | 15/06/2017[PDF]


Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Codi de conducta i bon govern per a càrrecs electes i directius públics[PDF]

DOGC[PDF]

Al·legacions Antifrau | 28/07/2017[PDF]


Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Avantprojecte de Llei de l’Escola Nacional de Governació i Administracions Públiques[PDF]

DOGC[PDF]

Al·legacions Antifrau | 15/02/2017[PDF]


Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors I Transparència (II)

Al·legacions Antifrau | 24/03/2017[PDF]

Resposta | 27/04/2017[PDF]


Ajuntament de Barcelona

Codi ètic i de conducta[PDF]

Ofici[PDF]

BOPB[PDF]

Al·legacions Antifrau | 09/05/2017[PDF]

Resposta | 24/04/2017[PDF]

Text aprovat | 13/09/2017[PDF]


Departament de Territori i Sostenibilitat

Avantprojecte de llei de territori[PDF]

DOGC[PDF]

Pròrroga[PDF]

Al·legacions Antifrau | 14/07/2017[PDF]


Ajuntament de Santa Coloma de Farners

Ordenança general de subvencions[PDF]

BOP[PDF]

DOGC[PDF]

Al·legacions Antifrau | 04/05/2017[PDF]


Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Codi ètic de FGC i de les seves societats mercantils[PDF]

Al·legacions Antifrau | 07/03/2017[PDF]

Resposta | 10/03/2017[PDF]

Text aprovat | 15/03/2017[PDF]


Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà

Ordenança general de subvencions[PDF]

DOGC[PDF]

BOPB[PDF]

Al·legacions Antifrau | 28/04/2017[PDF]

Resposta | 25/07/2017[PDF]

Text aprovat | 20/07/2017[PDF]


Consell Comarcal de la Garrotxa

Codi de conducta dels alts càrrecs dels ens locals[PDF]

DOGC[PDF]

Al·legacions Antifrau | 14/07/2017[PDF]

Text aprovat | 23/02/2018[PDF]
Ajuntament de Lluçà

BOPB[PDF]

Reglament de Participació Ciutadana[PDF]

DOGC[PDF]

Al·legacions Antifrau | 03/02/2016[PDF]

Resposta | 18/04/2016[PDF]

Text aprovat | 22/04/2016[PDF]

Quadre de seguiment | 19/12/2016[PDF]


Consell Comarcal del Baix Llobregat

DOGC[PDF]

Ordenança de transparència i administració electrònica[PDF]

BOPB[PDF]

Al·legacions Antifrau | 11/11/2016[PDF]

Resposta | 06/02/2017[PDF]

Text aprovat | 02/02/2017[PDF]

Quadre de seguiment | 02/02/2017[PDF]


Ajuntament de Vilobí d'Onyar

Reglament de participació ciutadana[PDF]

DOGC[PDF]

Al·legacions Antifrau | 22/01/2016[PDF]

Quadre de seguiment | 28/11/2016[PDF]


Ajuntament de Tortosa

Reglament Orgànic Municipal[PDF]

DOGC[PDF]

BOPT[PDF]

Al·legacions Antifrau | 25/10/2016[PDF]

Resposta | 16/12/2016[PDF]

Text aprovat | 19/12/2016[PDF]

Quadre de seguiment | 19/12/2016[PDF]


Ajuntament de Barcelona (II)

Bústia Ètica i de Bon Govern[PDF]

BOPB[PDF]

Al·legacions Antifrau | 13/01/2016[PDF]

Resposta | 01/04/2016[PDF]

Text aprovat | 16/01/2017[PDF]

Quadre de seguiment | 16/01/2017[PDF]


Departament de Justícia

Projecte d'ordre per la qual es regula la selecció, el nomenament i el cessament del personal interí dels cossos de funcionaris al servei de l’Administració de justícia a Catalunya[PDF]

Edicte[PDF]

Al·legacions Antifrau | 15/09/2016[PDF]

Resposta | 21/10/2016[PDF]

Quadre de seguiment | 21/10/2016[PDF]


Ajuntament de Terrassa

Ordenança de transparència, accés a la informació i bon govern[PDF]

DOGC[PDF]

Al·legacions Antifrau | 27/12/2016[PDF]

Resposta | 16/03/2017[PDF]

Text aprovat | 17/03/2017[PDF]

Quadre de seguiment | 17/03/2017[PDF]


Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament d’Empresa i Coneixement

Informe final[PDF]

Memòria[PDF]

Projecte de decret pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya[PDF]

Edicte[PDF]

Informe preliminar[PDF]

Al·legacions Antifrau | 13/07/2016[PDF]

Resposta | 18/07/2016[PDF]

Text aprovat | 08/11/2016[PDF]

Quadre de seguiment | 08/11/2016[PDF]


Ajuntament d'Altafulla

Ordenança reguladora de la Transparència i l’Administració Electrònica[PDF]

Edicte[PDF]

BOPT[PDF]

Al·legacions Antifrau | 09/09/2016[PDF]

Resposta | 05/10/2016[PDF]

Text aprovat | 26/09/2016[PDF]

Quadre de seguiment | 16/11/2016[PDF]


Consell Comarcal del Gironès (II)

Codi ètic i de Bon Govern[PDF]

BOPG[PDF]

DOGC[PDF]

Al·legacions Antifrau | 02/12/2016[PDF]

Quadre de seguiment | 02/12/2016[PDF]


Ajuntament de Barcelona

Codi Ètic i de Conducta[PDF]

Al·legacions Antifrau | 15/06/2016[PDF]

Quadre de seguiment | 15/06/2016[PDF]


Ajuntament de Sant Joan Despí

Ordenança de transparència i administració electrònica[PDF]

DOGC[PDF]

Anunci BOPB[PDF]

Al·legacions Antifrau | 08/06/2016[PDF]

Resposta | 26/08/2016[PDF]

Text aprovat | 12/09/2016[PDF]

Quadre de seguiment | 12/09/2016[PDF]


Ajuntament de Manresa

Ordenança d'administració electrònica i transparència[PDF]

BOPB[PDF]

Al·legacions Antifrau | 21/11/2016[PDF]

Resposta | 03/02/2017[PDF]

Text aprovat | 22/03/2017[PDF]

Quadre de seguiment | 22/03/2017[PDF]


Consell Comarcal del Vallès Oriental

Ordenança general de subvencions[PDF]

Edicte[PDF]

Al·legacions Antifrau | 05/09/2016[PDF]

Text aprovat | 03/01/2017[PDF]

Quadre de seguiment | 03/01/2017[PDF]
Departament de Territori i Sostenibilitat

Avantprojecte de llei de l'Arquitectura[PDF]

Memòria General[PDF]

Memòria d'Impacte[PDF]

Al·legacions Antifrau | 04/03/2015[PDF]

Resposta | 09/06/2015[PDF]

Quadre de seguiment | 21/10/2015[PDF]


Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló

Ordenança d'administració electrònica, transparència, accés, reutilització de la informació i bon govern[PDF]

Al·legacions Antifrau | 24/08/2015[PDF]

Resposta | 30/09/2015[PDF]

Text aprovat | 24/09/2015[PDF]

Quadre de seguiment | 01/06/2016[PDF]


Departament de Cultura

Avantprojecte de Llei de modificació de la Llei d'arxius i documents[PDF]

Al·legacions Antifrau | 10/07/2015[PDF]

Resposta | 14/07/2015[PDF]

Quadre de seguiment | 14/11/2016[PDF]


Parlament de Catalunya

Esborrany del text de la Ponència sobre la llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern 10/10/2013[PDF]

Al·legacions Antifrau | 24/12/2013[PDF]

Text aprovat | Llei 19/2014, de 29 de desembre[PDF]

Text aprovat | Proposició de llei de transparència (BOPC núm. 341 18/06/2014)[PDF]

Quadre de seguiment | 09/03/2015[PDF]


Ajuntament de la Bisbal de l'Empordà

Ordenança reguladora de l'Administració Electrònica[PDF]

Al·legacions Antifrau | 26/06/2015[PDF]

Resposta | 09/02/2016[PDF]

Quadre de seguiment | 16/11/2016[PDF]


Departament de la Presidència

Avantprojecte de Llei de la Catalunya Exterior[PDF]

Al·legacions Antifrau | 23/02/2015[PDF]

Resposta | 25/02/2015[PDF]

Resposta | 18/06/2015[PDF]

Text aprovat | 29/07/2015[PDF]

Quadre de seguiment | 25/11/2015[PDF]


Departament de Governació

Projecte de Decret pel qual s'aprova el Reglament de la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació[PDF]

Al·legacions Antifrau | 15/05/2015[PDF]

Resposta | 21/10/2016[PDF]


Departament de Justícia

Projecte de Decret pel qual es crea i es regula el Registre de Grups d'Interès de l'Administració de la Generalitat i del seu sector públic[PDF]

Al·legacions Antifrau | 15/05/2015[PDF]

Resposta | 03/06/2015[PDF]

Text aprovat | 28/07/2015[PDF]

Quadre de seguiment | 01/06/2016[PDF]


Departament d’Agricultura, Ramaderia i Alimentació

Projecte de Decret pel qual s’aproven els Estatuts del Centre de la Propietat Forestal[PDF]

14/11/2016[PDF]

Al·legacions Antifrau | 28/12/2015[PDF]

Resposta | 18/02/2016[PDF]

Text aprovat | 05/07/2015[PDF]


Diputació de Girona

Aprovació inicial de la modificació del Reglament Orgànic de la Diputació de Girona[PDF]

Al·legacions Antifrau | 27/04/2015[PDF]

Resposta | 04/12/2015[PDF]

Quadre de seguiment | 14/11/2016[PDF]


Ajuntament de Vilafranca del Penedès

Reglament del Consell Municipal per a la Convivència de Vilafranca del Penedès[PDF]

Al·legacions Antifrau | 15/12/2015[PDF]

Text aprovat | 29/09/2015[PDF]

Quadre de seguiment | 29/09/2015[PDF]


Departament d'Ensenyament

Projecte de Decret de modificació del Decret 266/200, de 31 de juliol, pel qual es regula la Inspecció d'Ensenyament[PDF]

Informe Jurídic[PDF]

Memòria d'Avaluació d'Impacte[PDF]

Memòria General[PDF]

Al·legacions Antifrau | 23/03/2015[PDF]

Resposta | 01/04/2015[PDF]

Quadre de seguiment | 15/07/2015[PDF]


Ajuntament de Sant Just Desvern

Codi Ètic de Conducta de l’Ajuntament de Sant Just Desvern[PDF]

Al·legacions Antifrau | 23/11/2015[PDF]

Resposta | 10/01/2017[PDF]

Text aprovat | 20/01/2017[PDF]

Quadre de seguiment | 20/01/2017[PDF]
Departament de Salut de la Generalitat

Informe OSACP[PDF]

Memòria d'avaluació impacte[PDF]

Memòria general[PDF]

Projecte decret prestació de serveis[PDF]

Ofici de Fdez. Alegre[PDF]

Certificat secretari[PDF]

Informe econòmic[PDF]

Informe d'impacte de gènereInforme d'impacte de gènere[PDF]

Informe de junta consultiva de contractació/[PDF]

Informe jurídic[PDF]

Al·legacions Antifrau | 04/04/2014[PDF]

Resposta | 29/09/2014[PDF]

Quadre de seguiment | 4/11/2014[PDF]


Departament d’Empresa i Ocupació

Avantprojecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya[PDF]

Al·legacions Antifrau | 07/07/2014[PDF]

Text aprovat | 09/07/2015[PDF]

Quadre de seguiment | 05/10/2016[PDF]


Ajuntament de Sant Just Desvern

09/05/2014[PDF]

Reglament de funcionament intern del Consell Municipal de Salut de Sant Just Desvern[PDF]

Al·legacions Antifrau | 11/02/2014[PDF]

Resposta | 02/2014[PDF]

Text aprovat | Publicació al BOPB 28/4/2014 [PDF]


Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi natural de la Generalitat

Avantprojecte de llei de la funció inspectora i de control, i del procediment i règim sancionador en matèria d'agricultura i ramaderia[PDF]

Al·legacions Antifrau | 23/05/2014[PDF]

Resposta | 05/02/2015[PDF]

Quadre de seguiment | 18/03/2015[PDF]


Departament de Salut

Text aprovat | 07/08/2014[PDF]


Departament de Justícia de la Generalitat

Ordre de creació del cens d'associacions i fundacions vinculades a partits polítics[PDF]

07/04/2015[PDF]

Al·legacions Antifrau | 20/03/2014[PDF]

Resposta | 12/03/2015[PDF]

Text aprovat | 02/03/2015[PDF]


Ajuntament de Salt

Codi d'Ètica i bon Govern Local de l'Ajuntament de Salt[PDF]

Al·legacions Antifrau | 16/05/2014[PDF]

Resposta | 03/12/2014[PDF]

Text aprovat | Publicació al BOPG 12/12/2014[PDF]

Quadre de seguiment | Publicació al BOPG 12/12/2014[PDF]


Ajuntament de Barcelona (II)

Proposta de Reglament del Consell Municipal de l'Esport[PDF]

Al·legacions Antifrau | 03/03/2014[PDF]

Resposta | 27/03/2014[PDF]

Text aprovat | Publicació al BOPB 07/04/2014[PDF]

Quadre de seguiment | 28/05/2014[PDF]


Ajuntament de Sant Joan Despí

Reglament del Consell Municipal de Serveis Socials[PDF]

Al·legacions Antifrau | 20/11/2014[PDF]

Resposta | 13/03/2015[PDF]

Text aprovat | Publicació al BOPB 28/04/2015[PDF]

Quadre de seguiment | 03/06/2015[PDF]


Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

Reglament Orgànic d'organització i funcionament dels serveis de comunicació municipals de l'Hospitalet de Llobregat[PDF]

Resposta 1[PDF]

Resposta 2[PDF]

Al·legacions Antifrau | 16/03/2014[PDF]

Text aprovat | Publicació al BOPB 11/07/2014[PDF]

Quadre de seguiment | 15/09/2014[PDF]


Departament d’Economia i Coneixement

Ordre per la qual es regula el registre del sector públic de la Generalitat[PDF]

Memòria d’avaluació d’impacte[PDF]

Informe de modificacions sobre el projecte d’ordre[PDF]

Memòria General[PDF]

Al·legacions Antifrau | 30/09/2014[PDF]

Resposta | 19/11/2014[PDF]

Text aprovat | 05/02/2015[PDF]

Quadre de seguiment | 18/12/2014[PDF]


Ajuntament de Barcelona

Reglament de participació ciutadana[PDF]

Al·legacions Antifrau | 23/04/2014[PDF]

Resposta | 24/10/2014 [PDF]

Quadre de seguiment | 06/11/2014[PDF]


Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Normes d'organització i funcionament del consell municipal de Cultura de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú[PDF]

Al·legacions Antifrau | 04/02/2014[PDF]

Resposta | 14/08/2014[PDF]

Text aprovat | Publicació al BOPB 28/08/2014[PDF]

Quadre de seguiment | 18/09/2014 [PDF]


Departament de Governació i Relacions Institucionals

Avantprojecte de llei de Simplificació Administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels Governs Locals[PDF]

Al·legacions Antifrau | 15/09/2014[PDF]

Resposta | 12/02/2015[PDF]

Text aprovat | 24/07/2015[PDF]

Quadre de seguiment | 15/04/2015[PDF]
Departament de Benestar i Família

Projecte de Decret del Consell Nacional de Dones de Catalunya[PDF]

Al·legacions Antifrau | 25/03/2013[PDF]

Resposta | Resposta a les al·legacions[PDF]

Resposta | Ampliació Resposta[PDF]

Text aprovat | Decret 65/2014, de 13 de maig, del Consell Nacional de les Dones de Catalunya[PDF]

Quadre de seguiment | Al·legacions al Decret 15/05/2014[PDF]


Ajuntament de Sant Esteve de Sesrovires

Reglament Orgànic Municipal[PDF]

Al·legacions Antifrau | 25/04/2013[PDF]

Resposta | Resposta valoració al·legacions en tràmit[PDF]

Text aprovat | Ofici de seguiment 27/03/2014[PDF]

Text aprovat | Resposta a Ofici 21/05/2014[PDF]

Quadre de seguiment | Al·legacions al ROM[PDF]


Parlament de Catalunya

Proposició de llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern[PDF]

Al·legacions Antifrau | 24/12/2013[PDF]


Departament de Presidència (II)

Edicte d'Informació Pública de l'Avantprojecte de llei de l'acció exterior de Catalunya[PDF]

Avantprojecte de Llei de l'acció exterior de Catalunya[PDF]

Al·legacions Antifrau | 09/07/2013[PDF]

Resposta | Resposta del Departament[PDF]

Resposta | Ofici demanant aclariment[PDF]

Text aprovat | Projecte de llei de l'acció exterior de Catalunya[PDF]

Quadre de seguiment | Al·legacions a l'Avantprojecte de llei de l'acció exterior de Catalunya Departament de la Presidència[PDF]


Departament de Justícia

Avantprojecte de Llei del Protectorat[PDF]

Al·legacions Antifrau | 30/10/2013[PDF]

Resposta | Resposta del Departament[PDF]

Resposta | Ofici demanant aclariment[PDF]

Text aprovat | Projecte de llei del protectorat de les fundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública[PDF]

Quadre de seguiment | Al·legacions a l'Avantprojecte de llei del protectorat de lesfundacions i de verificació de l'activitat de les associacions declarades d'utilitat pública[PDF]


Ajuntament del Prat de Llobregat

Ordenança General de Subvencions[PDF]

Al·legacions Antifrau | 23/04/2013[PDF]

Resposta | Informe valoració de l'ajuntament[PDF]

Text aprovat | Ordenança General Reguladora de la Concessió de Subvencions[PDF]

Quadre de seguiment | Al·legacions a l'Ordenança General de Subvencions[PDF]


Diputació de Girona

Reglament del sistema d'arxius i gestió de documents[PDF]

Al·legacions Antifrau | 25/03/2013[PDF]

Resposta | Resposta de la Diputació de Girona[PDF]

Text aprovat | Reglament del Sistema d'Arxius i Gestió de Documents[PDF]

Quadre de seguiment | Al·legacions al Reglament del sistema d'arxius i gestió de documents[PDF]


Departament de Governació i Relacions Institucionals

Avantprojecte de Llei de Governs Locals de Catalunya[PDF]

Al·legacions Antifrau | 21/06/2013[PDF]

Resposta | Resposta del Departament[PDF]

Text aprovat | Projecte de llei de Governs Locals de Catalunya[PDF]

Quadre de seguiment | Al·legacions a l'Avantprojecte de llei de Governs Locals de Catalunya[PDF]


Departament de Presidència (III)

Projecte de Decret pel qual es crea la seu electrònica[PDF]

Al·legacions al Decret pel qual es crea la seu electrònica[PDF]

Al·legacions Antifrau | 25/03/2013[PDF]

Resposta | Resposta[PDF]

Resposta | Memòria observacions (primer expedient)[PDF]

Resposta | Memòria observacions (segon expedient)[PDF]

Resposta | Memòria ACPD[PDF]

Resposta | Memòria impacte pressupostari[PDF]

Resposta | Informe jurídic final[PDF]

Text aprovat | Decret definitiu de creació de la seu electrònica[PDF]


Departament de Presidència

Projecte de Decret pel qual es regula el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic i s'aprova la seva organització i funcionament[PDF]

Al·legacions al Decret pel qual es regula el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic i s'aprova la seva organització i funcionament[PDF]

Al·legacions Antifrau | 30/04/2013[PDF]

Resposta | Resposta al·legacions[PDF]

Resposta | Dictamen Comissió Jurídica Assessora[PDF]

Resposta | Escrit OAC demanant aclariment[PDF]

Resposta | Resposta del Departament[PDF]

Text aprovat | Decret 221/2013, de 3 de setembre, pel qual es regula el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic i s'aprova la seva organització i el seu funcionament[PDF]
Departament d’Interior

Projecte de Reglament de funcionament i organització del Comitè d'Ètica de la Policia de Catalunya de funcionament i organització del Comitè d'Ètica de la Policia de Catalunya[PDF]

Al·legacions Antifrau | 31/01/2013[PDF]

Resposta | 02/03/2012[PDF]

Resposta | 22/11/2012[PDF]

Text aprovat | Decret 222/2013, de 3 de setembre[PDF]


Àrea Metropolitana de Barcelona

Anunci de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, sobre aprovació inicial del Reglament Orgànic Metropolità[PDF]

Al·legacions Antifrau | 17/12/2012[PDF]

Resposta | 05/02/2013[PDF]

Text aprovat | Reglament Orgànic Metropolità[PDF]


Ajuntament de Mataró

Projecte de Reglament Orgànic de Participació Ciutadana[PDF]

Al·legacions Antifrau | 09/11/2012[PDF]

Resposta | 14/12/2012[PDF]

Text aprovat | Reglament de participació ciutadana de l'Ajuntament de Mataró[PDF]


Ajuntament de Sabadell

Anunci de modificació del Reglament del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació[PDF]

Text del Reglament[PDF]

Al·legacions Antifrau | 05/11/2012[PDF]

Resposta | 24/04/2013[PDF]

Text aprovat | Reglament del Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació de l'Ajuntament de Sabadell[PDF]


Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat

Reglament Orgànic de participació ciutadana, dels districtes i del Consell Social de L'Hospitalet de Llobregat[PDF]

Al·legacions Antifrau | 14/09/2012[PDF]

Resposta | 05/02/2013[PDF]

Text aprovat | Reglament de Participació Ciutadana de l'Hospitalet de Llobregat[PDF]


Departament de Salut

Proposta d’ordre per la qual es crea el Consell Consultiu de Pacients de Catalunya[PDF]

Al·legacions Antifrau | 05/07/2012[PDF]

Resposta | 27/11/2012[PDF]

Resposta | Informe Jurídic[PDF]

Resposta | Valoració[PDF]

Text aprovat | Decret 110/2012, de 2 d’octubre, pel qual es crea el Consell Consultiu de Pacients de Catalunya[PDF]


Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Projecte d’Ordenança reguladora de l’Administració Electrònica de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat[PDF]

Ordenança Reguladora de l’Administració Electrònica[PDF]

Al·legacions Antifrau | 06/01/2013[PDF]

Resposta | 26/07/2012[PDF]


Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat

Projecte de Reglament del Consell Municipal de Serveis Socials de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat[PDF]

Al·legacions Antifrau | 18/05/2012[PDF]

Resposta | Resposta a les al·legacions[PDF]

Text aprovat | Reglament dels Serveis Socials[PDF]


Departament d'Economia i Coneixement

Projecte de Decret pel qual es crea la Junta d'Herències i s'estableixen les actuacions administratives de la successió intestada a favor de la Generalitat de Catalunya, i de la gestió del règim d'autonomia econòmica de les herències intestades en les qua[PDF]

Al·legacions Antifrau | 03/12/2012[PDF]
Ajuntament d'Esparreguera

Ordenança general de subvencions[PDF]

Al·legacions Antifrau | 06/04/2011[PDF]

Text aprovat | 05/12/2011[PDF]


Departament de Presidència

Avantprojecte llei òmnibus[PDF]

Al·legacions Antifrau | Al·legacions Avantprojecte llei òmnibus[PDF]

Text aprovat | Llei 9/2011, de 29 de desembre, de promoció de l'activitat econòmica[PDF]

Text aprovat | Llei 10/2011, de 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa[PDF]

Text aprovat | Llei 11/2011, de 29 de desembre, de reestructuració del sector públic per a agilitzar l'activitat administrativa[PDF]


Departament d’Economia i Coneixement

Projecte Decret[PDF]

Junta Distribuïdora d'Herències[PDF]

Al·legacions Antifrau | Al·legacions Projecte Decret Junta Distribuïdora d'Herències[PDF]


Ajuntament de Mollet del Vallès

Reglament Consell de Mollet del Vallès[PDF]

Al·legacions Antifrau | Al·legacions Reglament Consell de Mollet del Vallès[PDF]

Text aprovat | Creació del Consell de Ciutat i el seu Reglament[PDF]


Defensor del Poble Europeu

Projecte Declaració principis funció pública UE[PDF]

Al·legacions Antifrau | Al·legacions Projecte Declaració principis funció pública UE[PDF]


Comissió Europea

Llibre verd modernització contractació pública UE[PDF]

Al·legacions Antifrau | Al·legacions Llibre verd modernització contractació pública[PDF]


Ajuntament de Vilassar de Dalt

Reglament Participació Ciutadana de Vilassar de Dalt[PDF]

Al·legacions Antifrau | Al·legacions Reglament de Participació Ciutadana de Vilassar de Dalt[PDF]

Text aprovat | Reglament de Participació ciutadana aprovat el 09/02/2012[PDF]


Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Projecte decret Sistema d’assessorament agrari a Catalunya[PDF]

Al·legacions Antifrau | Al·legacions Projecte decret Sistema assessorament agrari[PDF]

Text aprovat | Decret 9/2012, de 17 de gener, relatiu al Sistema d'Assessorament agrari a Catalunya[PDF]


Ajuntament St. Boi de Llobregat

Codi d'ètica de Sant Boi[PDF]

Al·legacions Antifrau | Al·legacions Codi d'ètica[PDF]

Text aprovat | Codi ètic de l'ajuntament de Sant Boi de Llobregat[PDF]


Departament de Justícia

Avantprojecte llei Modificació Codi civil Catalunya fundacions[PDF]

Projecte de llei de modificació de la Llei 4/2008 del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relativa a les persones jurídiques[PDF]

Al·legacions Antifrau | Al·legacions Avantprojecte llei modificació Codi civil Catalunya fundacions[PDF]


Ajuntament St. Andreu de Llavaneres

Reglament del Defensor/a del ciutadà de St. Andreu de Llavaneres[PDF]

Al·legacions Antifrau | Al·legacions Reglament Defensor/a del ciutadà[PDF]
Departament d’Innovació, Universitats i Empresa (Comissionat Universitat i recerca)

Avantprojecte de Llei reforma Llei universitats[PDF]

Al·legacions avantprojecte llei reforma llei universitats[PDF]

Avantprojecte de Llei reforma Llei universitats[PDF]

Al·legacions Antifrau | Al·legacions avantprojecte llei reforma llei universitats[PDF]


Departament d’Educació

Projecte Decret autonomia centres educatius [PDF]

Al·legacions Antifrau | Al·legacions projecte decret centres educatius[PDF]

Text aprovat | Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius[PDF]


Departament de Governació i Administracions Públiques

Avantprojecte de Llei organització administració Generalitat i seves entitats[PDF]

Al·legacions avantprojecte llei organització administració Generalitat de Catalunya[PDF]

Projecte Decret Xarxa equipaments cívics de Catalunya[PDF]

Al·legacions Antifrau | Al·legacions projecte decret xarxa equipaments cívics de Catalunya[PDF]

Text aprovat | Decret 174/2010, de 23 de novembre, pel qual es crea la Xarxa d’equipaments cívics de Catalunya (Xecat) i es constitueix el Consell d’Equipaments Cívics de Catalunya[PDF]


Departament d’Economia i finances

Avantprojecte de llei de finances del sector públic de la Generalitat de Catalunya[PDF]

Projecte Decret Tribunal Català Contractes Sector Públic[PDF]

Projecte Decret Oficina del Contribuent[PDF]

Al·legacions Antifrau | Al·legacions avantprojecte llei finances[PDF]

Al·legacions Antifrau | Al·legacions projecte decret contractes[PDF]

Al·legacions Antifrau | Al·legacions projecte Decret oficina contribuent[PDF]

Text aprovat | Decret 162/2010, de 9 de novembre, pel qual es regula l’Oficina del Contribuent[PDF]
Departament de la Presidència

Avantprojecte de Llei règim jurídic i procediment administracions públiques de Catalunya[PDF]

Al·legacions Antifrau | Al·legacions avantprojecte llei administracions públiques de Catalunya[PDF]

Text aprovat | Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya[PDF]


Departament de Governació i Administracions Públiques

Avantprojecte de Llei en matèria d'ocupació pública[PDF]

Al·legacions Antifrau | Al·legacions avantprojecte llei d'ocupació[PDF]