L’Oficina Antifrau té encomanada, entre d’altres, la funció d’estudiar, promoure i impulsar l'aplicació de bones pràctiques amb relació a la transparència en la gestió pública i a la prevenció i la lluita contra el frau en l'Administració pública que coadjuvin en la millora de la qualitat en la prestació del servei públic.

Les tres àrees d'estudi que s'han obert fins ara són les següents:

twitter home linkedin home youtube home