Fotos

Imagen

El director d’Antifrau ha anunciat que l’Oficina ha registrat durant el 2021 la xifra més elevada de denúncies de la seva trajectòria, 430, un 132% més respecte de la mitjana anual

Miguel Ángel Gimeno presenta la Memòria 2021 davant la CAI
Imagen

El director de Prevenció de l’Oficina Antifrau de Catalunya ha manifestat que “en el paradigma de la prevenció, el risc zero no existeix però s’ha de poder gestionar”

Òscar Roca durant la seva intervenció a la taula “El control dels fons al nivell autonòmic”
Imagen

Els ponents de la sessió “Algorismes per millorar el control de la contractació pública”, que ha tingut lloc avui, remarquen la importància dels algorismes des de la perspectiva preventiva

Lourdes Parramon, Pedro Giménez, Bruno González i Quim Beltran durant la taula rodona
Imagen

Recomanacions de l’Oficina Antifrau de Catalunya en relació amb l’assistència de les diputacions als ajuntaments petits

Recomanacions de l’Oficina Antifrau de Catalunya en relació amb l’assistència de les diputacions als ajuntaments petits
Imagen

Obertes les inscripcions per la taula rodona “Algorismes per millorar el control de la contractació pública”

Taula rodona “Algorismes per millorar el control de la contractació pública”
Imagen

Les oficines i agències antifrau autonòmiques reclamen el reconeixement del seu paper com a canal extern de denúncia i en la protecció de les persones denunciants

Participants a la trobada d'agències i oficines autonòmiques contra la corrupció de l'Estat espanyol
Imagen

L’Oficina Antifrau de Catalunya ha participat a la jornada de balanç i perspectiva de futur de l'Estratègia de lluita contra la corrupció i d'enfortiment de la integritat pública

Maria Carme Noguer, Itziar González i Òscar Roca
Imagen

Antifrau participa a les jornades de treball organitzades per la Universitat de Perugia en el marc del projecte Indicadors de risc de corrupció en emergència finançat per la Unió Europea

Antifrau participa al projecte Indicadors de risc de corrupció en emergència
Imagen

El GRECO avisa que Espanya no ha complert cap de les 19 recomanacions sobre la prevenció de la corrupció

Informe de Compliment d'Espanya. Cinquena ronda d'avaluació. Prevenció de la corrupció i promoció de la integritat a governs centrals (altes funcions executives) i les forces i cossos de seguretat