L’Oficina Antifrau de Catalunya insta als mitjans de comunicació que no revelin la identitat de les persones alertadores i que respectin la seva confidencialitat

L’Oficina Antifrau de Catalunya, coincidint amb el Dia Mundial de la Persona Alertadora i essent l’Autoritat competent a Catalunya de protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, vol instar, amb aquest comunicat, als mitjans de comunicació a respectar la confidencialitat de les persones alertadores i a no revelar la seva identitat.

Dia Mundial de la Persona Alertadora

23 de juny de 2023. Coincidint amb els darrers casos que s’han conegut a través del mitjans de comunicació, Antifrau vol recordar que la protecció que dona actualment a 15 persones que han alertat sobre irregularitats en l’àmbit públic català, té de manera prioritària, evitar represàlies a les persones protegides. Per aquest motiu, es demana que es tingui en compte, quan s’elaboren informacions amb referència a persones alertadores, que el dret a la confidencialitat i a que la seva identitat no sigui revelada públicament estan emparats per la llei 2/2023, reguladora de la protecció de las persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció i la Directiva Europea 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió.