L’Oficina Antifrau de Catalunya es converteix en la primera Autoritat independent que assumeix, en l’àmbit estatal, plenes competències per a la protecció de les persones alertadores

Aquestes noves competències són una realitat després que el Parlament de Catalunya les hagi aprovat el divendres passat en la Llei d’acompanyament del Pressupost

Antifrau valora molt positivament que el Parlament de Catalunya s’hagi convertit en el primer en fer aquest pas, avançant-se a l’entrada en vigor de la Llei estatal

La Llei estatal, que entra en vigor avui i que va ser aprovada el passat 20 de febrer, transposa la Directiva Europea de protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió de 2019

Oficina Antifrau de Catalunya

13 de març de 2023. L’Oficina Antifrau de Catalunya es converteix en la primera Autoritat independent, en l’àmbit estatal, que assumeix plenes competències per a la protecció de les persones alertadores, derivades de la Directiva (UE) 2019/1937, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió i que es va concretar el passat 20 de febrer amb la transposició de la norma europea a l’ordenament espanyol amb la Llei 2/2023, del 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Aquestes noves competències són una realitat després que el Parlament de Catalunya les hagi aprovat el divendres passat, 10 de març, a la Llei de mesures fiscals, financeres i administratives i del sector públic. Concretament, la disposició addicional 7a atorga aquesta responsabilitat a Antifrau, avançant-se a l’entrada en vigor de la Llei estatal, que ho fa, precisament, avui. Antifrau valora molt positivament que el Parlament de Catalunya hagi aprovat aquesta norma i s’hagi avançat a l’entrada en vigor de la Llei estatal, convertint-se en el primer Parlament de tot l’Estat en fer aquest pas.

La disposició aprovada pel Parlament català també estableix que l’Oficina Antifrau de Catalunya tindrà potestat sancionadora i potestats d’execució de les resolucions sancionadores en els casos de protecció a les persones alertadores de corrupció.

D’altra banda, Antifrau celebra que el Govern hagi pres el compromís d’impulsar l’elaboració d’una llei a Catalunya en matèria de protecció de les persones que alertin sobre infraccions normatives.

El director d’Antifrau, Miguel Ángel Gimeno s’ha mostrat satisfet per l’aposta decidida que han fet els grups parlamentaris en la protecció de les persones alertadores i ha manifestat que amb aquestes noves competències s’acompleix la finalitat de l’Oficina de protegir les persones que decideixen denunciar i preservar l’interès públic davant d’actuacions corruptes. Gimeno ha afegit que amb aquest reconeixement legal Antifrau té eines per poder dur a terme allò que els ciutadans esperen de la institució i que fins ara no podia fer, ja que no disposava de les competències.

Gimeno també s’ha mostrat confiat que el Govern tirarà endavant la Llei catalana amb celeritat i així desplegar l’esperit de la Directiva Europea en l’àmbit de Catalunya. Una norma que ha volgut que les obligacions imposades als estats tinguin com a element central les persones, de manera que els obliga a configurar instruments normatius i a implementar mesures reals i efectives que protegeixin de manera integral qui, en el marc de la seva relació laboral, s’arrisca per alertar de conductes il·lícites en defensa de l’interès de la col·lectivitat. Sovint aquestes persones, que en la seva actuació prioritzen el bé comú sobre el propi, pateixen represàlies de diferents tipus: personals, laborals, econòmiques. En aquest sentit, la norma europea té com a voluntat evitar, a través de l’ordenament jurídic i l’acció pública, aquestes actuacions il·legítimes.