L’Oficina Antifrau de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona signen un conveni de col·laboració en la lluita contra la corrupció i la protecció de les persones informants

L’acord permet garantir el traspàs, amb totes les garanties de confidencialitat i anonimat, de les comunicacions que rebi el consistori a través de la Bústia Ètica i de Bon Govern i que excedeixin la seva competència

Oficina Antifrau de Catalunya

5 d’abril de 2023. L’Oficina Antifrau de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona tornen a signar un conveni que consolida els lligams entre ambdues institucions en la lluita contra la corrupció i la protecció de les persones informants. D’una banda el director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel Ángel Gimeno, i d’altra banda la directora de l’Àrea d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda, Laia Bonet, han signat un acord de col·laboració entre ambdues institucions que contempla el traspàs mutu, amb totes les garanties de confidencialitat i anonimat, de les comunicacions que rebi el consistori a través de la Bústia Ètica i de Bon Govern i que excedeixin la seva competència i que corresponguin a l’àmbit competencial d’Antifrau. El nou acord, que renova la col·laboració iniciada el 2014 i ampliada el 2017, també contempla la posada en comú dels coneixements i experiències pràctiques en matèria de prevenció de la corrupció i de foment de la integritat institucional entre d’altres, que tenen relació amb la comunicació confidencial, segura i també anònima de conductes de les administracions públiques que resultin contràries als principis o regles ètiques i a l’ordenament jurídic vigent.

Concretament, l’objecte d’aquest acord és establir un marc estable de comunicació entre l’Ajuntament de Barcelona, a través de la seva Direcció de Serveis d’Anàlisi, i Antifrau, que ajudi a millorar l’eficàcia en el compliment dels objectius respectius, l'eficiència en la utilització dels recursos públics i la millora del servei que es presta a la ciutadania.

A tal efecte, les institucions es comprometen a més, entre d‘altres punts a:

  • Col·laborar i prestar-se suport mutu derivat de les sinèrgies que, en matèria d’investigació de conductes irregulars o contràries a l’ordenament jurídic, sorgeixen entre l’Oficina Antifrau i l’òrgan gestor de la Bústia Ètica i de Bon Govern de l’Ajuntament en relació amb la gestió de les comunicacions, alertes o denúncies que reben.
  • Col·laborar per a portar a terme activitats formatives en matèria d’integritat, ètica pública i control de la corrupció, incloses possibles estades d’intercanvi per millorar la capacitació del seu personal.
  • Posar en comú el coneixement i experiències pràctiques en matèria de prevenció i lluita contra el frau i la corrupció, en el foment de la integritat institucional, i de la cultura del compliment.
  • Col·laborar per portar a terme estudis en matèria d’anàlisi i gestió de riscos de corrupció, prevenció de la corrupció i foment de la integritat institucional.