La NEIWA es reuneix una setmana abans que es compleixi la data límit de transposició de la Directiva UE relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió

L’Oficina Antifrau de Catalunya ha coordinat un grup de treball relatiu a l’efecte directe que poden desplegar determines disposicions de la Directiva UE 1937/2019 davant la previsible manca de transposició de la Norma europea per part de la majoria d’estats membres de la UE a partir del 17 de desembre d’enguany

Directiva UE relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió
Directiva UE relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió

10 de desembre de 2021. Ahir i avui ha tingut lloc una reunió de tots els membres de la Xarxa de les autoritats europees per a la integritat i la protecció de les persones alertadores (Network of European Integrity and Whistleblowing Authorities – NEIWA). La reunió ha estat organitzada en format virtual per la Garda Síochána Ombudsman Commission (GSOC), organisme de supervisió dels cossos policials irlandesos, i ha estat inaugurada pel Ministre per a la Despesa Pública i Reforma de la República d’Irlanda, Michael McGrath, que ha destacat la importància de la tasca de la Xarxa europea i ha anunciat les reformes legislatives que es preveuen al país per tal de transposar la Directiva, com ara la creació d’una autoritat centralitzada de recepció de denúncies relatives a irregularitats que entren dins l’àmbit d’aplicació material de la Norma o donar suport a ONGs que treballen per a la protecció de les persones alertadores.

Els membres de la Xarxa han actualitzat les informacions relatives al procés de transposició de la Directiva i en quina situació es troben els diferents projectes i proposicions legislatives per adequar-se als preceptes de la Directiva.

L’Oficina Antifrau de Catalunya ha coordinat un grup de treball en el sí de la NEIWA relatiu a l’efecte directe que poden desplegar determines disposicions de la Directiva UE 1937/2019 davant la previsible manca de transposició de la Norma europea per part de la majoria d’estats membres de la UE a partir del 17 de desembre d’enguany. En aquest sentit, previsiblement només tres països de la UE hauran transposat la Directiva en els seus respectius ordenaments jurídics abans de la data límit de transposició.

En el marc de la reunió, s’ha discutit també el futur de la Xarxa i la Declaració de Dublín que es farà pública la propera setmana, un cop els membres de la Xarxa n’hagin consensuat el seu contingut.

Les institucions que s’han reunit aquests dies donen continuïtat a les reunions de la Haia (Maig 2019), París (Desembre 2019), Roma (Juny 2020), Brussel·les (Desembre 2021), Utrecht (Juny 2021), Setembre de 2021 així com a d’altres sessions organitzades en el marc dels treballs de la Xarxa i en els quals ha participat l’Oficina Antifrau.