La Xarxa europea d’Autoritats per a la Integritat i per a la Protecció de les Persones Alertadores (NEIWA) es formalitza a Roma
La Xarxa europea d’Autoritats per a la Integritat i per a la Protecció de les Persones Alertadores (NEIWA) es formalitza a Roma

28 de març de 2023. Durant els dies 23-24 de març, l’Autoritat Nacional Anticorrupció Italiana ha acollit a Roma la 8a Assemblea General de la Xarxa Europea d’Autoritats per a la Integritat i la Protecció de les Persones Alertadores (NEIWA) que té com a missió la promoció de la integritat i la protecció de les persones protegides per la Directiva 1937/2019 i les lleis de transposició dels països membres de la Unió Europea (UE).

Els membres de la NEIWA van votar favorablement el text de la Constitució de la Xarxa que actualment està integrada per 34 autoritats de països membres de la Unió Europea, països candidats a la UE i països de l’Associació Europea de Lliure Comerç (EFTA) que tenen un paper central en l’àmbit de la protecció de les persones alertadores (denúncies, investigació, protecció, suport, assessorament, prevenció, educació i/o aplicació de la llei). 

En el marc de les sessions també es va constituir un grup de treball que tindrà la tasca de desenvolupar el reglament de la Xarxa en base al text fundacional; en aquest grup hi participarà l’Oficina Antifrau de Catalunya.

En la reunió, també hi van participar dos membres de la Comissió Europea per tal d’exposar els últims desenvolupaments en la transposició de la Directiva 1937/2019 i algunes línies d’ajuts, en l’àmbit de la UE, que podrien finançar projectes relacionats amb la protecció de les persones alertadores.

Es va anunciar que durant el 2024 s’iniciarien els treballs per a la redacció d’un informe sobre l’adequació de la normativa de transposició a la Directiva europea. 

Durant la reunió es va dur a terme la votació de la Presidència, que serà assumida per Laura Valli, representant de l’Autoritat Nacional Anticorrupció Italiana, i la Vicepresidència, que ha estat assumida per  Zuzana Dlugosová de l’Oficina de Protecció de les Persones Alertadores d’Eslovàquia (Úrad na Ochranu Oznamovateľov Protispoločenskej Cinnosti). Així mateix, s’ha constituït el comitè executiu de la Xarxa del què forma part Antifrau, mitjançant la representació d’Òscar Roca, director de Prevenció de l’Oficina Antifrau de Catalunya, com a organitzadora de l’anterior reunió de l’Assemblea General a Barcelona, Joan Llinares, director de l’Agència Valenciana Antifrau (AVAF), i Rody Butler, de la Comissió de l’Ombudsman de la Garda Síochána.

En els propers dies es farà difusió de la Declaració de Roma que va ser votada en el marc de les sessions de l’Assemblea. La propera reunió de l’Assemblea tindrà lloc l’any vinent a València i serà organitzada per l’Agència Anticorrupció valenciana.