Codi                  Títol / Descripció          Data de Publicació   Data límit Pressupost Adjudicat
C_2017_0001_O Contractació d'un servei per a l'establiment, gestió i lliurament dels ajuts per al menjar al personal de l'Oficina Antifrau de Catalunya 
26/04/2017 11/05/2017 75.934,00
  Anunci publicat al DOGC 26/04/2017    
  Resolució d’Incoacció      
  Resolució d’aprovació de plecs i inici del procés de licitació      
  Plec de clàusules administratives      
  Plec de clàusules tècniques particulars      
Servei de Neteja