Mesa de contractació

Licitacions en curs

 

Codi                  Títol / Descripció          Data de Publicació   Data límit Pressupost Adjudicat
C_2017_0001_O Contractació d'un servei per a l'establiment, gestió i lliurament dels ajuts per al menjar al personal de l'Oficina Antifrau de Catalunya 
26/04/2017 11/05/2017 75.934,00
  Anunci publicat al DOGC 26/04/2017    
  Resolució d’Incoacció      
  Resolució d’aprovació de plecs i inici del procés de licitació      
  Plec de clàusules administratives      
  Plec de clàusules tècniques particulars      
  Convocatòria a la fase pública      
Servei de Neteja

Adjudicacions

Codi                  Títol / Descripció          Data d'Adjudicació   Adjudicatari Pressupost Adjudicat
C_2017_0928TA_O Contractació de serveis de neteja per a l'OAC 2017/2018/2019 20/12/2016 MULTIANAU, S.L. 140.700,00
  Acta de la Proposta d’Adjudicació      
  Resolució d’Adjudicació      
  DOGC Anunci de Formalització      
C_2017_0927TA_O Contractació de serveis de vigilància per a l'OAC 2017 20 de desembre de 2016 PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD ESPAÑA, S.L. - ESC SERVICIOS GENERALES, S.L. U.T.E. 173.832,48 
  Acta de la Proposta d’Adjudicació      
  Resolució d’Adjudicació      
  DOGC Anunci de Formalització      
C_2016_0916TA_O Servei de Neteja 2016 17/12/2015 Multianau S.L. 46.900,00 €
  Acta i Proposta Adjudicació Neteja 2016      
  Resolució Adjudicació Neteja 2016      
  Anunci al DOGC      
C_2016_0915TA_O Servei de Seguretat 2016 17/12/2015 Prosegur Soluciones Integrales de Seguridad, S.L. - ESC Servicios Generales, S.L. UTE 173.832,48 €
  Acta i proposta Adjudicació Seguretat 2016      
  Resolució Adjudicació contractació Seguretat 2016      
  Anunci al DOGC      
2015/02-O  Servei de Neteja 2015 18/12/2014 Multianau S.L. 47.000€
  Oferta econòmica i Anàlisi de Temeritat                      
  Oferta econòmica i Proposta d'Adjudicació                       
  Resolució Adjudicació Neteja 2015      
  Anunci al DOGC 2015      
2015/01-O  Servei de Seguretat 2015 05/12/2014  UTE Prosegur Servimax Oficina Antifrau  173.020€ 
  Acta i proposta Adjudicació Seguretat 2015                       
  Resolució Adjudicació Seguretat 2015      
  Anunci al DOGC 2015      
2014/02-O  Servei de Neteja 2014 12/12/2013 Multianau, S.L. 48.200€
  Acta i Proposta Adjudicació Neteja 2014      
  Resolució Adjudicació Neteja 2014      
2014/01-O  Servei de Seguretat 2014 24/01/2014

Prosegur compañía de seguridad, S.A. - Servimax,

S.A. -Unión temporal de empresas 

150.326€
  Acta i Proposta Adjudicació Seguretat 2014      
  Resolució Adjudicació Seguretat 2014      
  Formalització Seguretat 2014