El nostre equip humà és el nostre principal actiu.

El dia 10 d'octubre de 2018 s’ha publicat al DOGC la Resolució del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya per la qual es convoca el procés selectiu per a la provisió de quatre llocs de treball que cal proveir mitjançant personal funcionari. Es tracta de dos llocs com a tècnic/a base de la Direcció d’Anàlisi i Investigacions i dos com a tècnic/a de la Direcció de Prevenció, una de l’àmbit jurídic

Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s'han de presentar al Registre general presencial o electrònic de l’Oficina Antifrau de Catalunya, a l’adreça física i electrònica que s’indica en les bases de la convocatòria, o per qualsevol dels mitjans que autoritza l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, dins el termini de 20 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la data de publicació de la Resolució de convocatòria al DOGC (10/10/2018).

En la Resolució esmentada trobareu la descripció dels llocs de treball i les bases de la convocatòria; a més de la publicació oficial al DOGC, podeu consultar aquesta Resolució a la Seu electrònica.

twitter home linkedin home youtube home