Directora adjunta

Olinda Anía Lafuente

Olinda Anía Lafuente

Nascuda a Manlleu, llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona el 1985, amb un Màster en Relacions Laborals per la Universitat Politècnica de Catalunya (1993) i experta en Ètica i Administració i en Sector Públic i Control, per la Universitat de Barcelona (2016-2018).

La seva trajectòria professional l’ha dut a terme principalment a l’Administració de la Generalitat de Catalunya. L'any 1984 s'incorporà al Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya com a tècnica en gestió pressupostària i de 1985 a 1990 treballa en un bufet professional com a advocada, en els àmbits de dret civil i mercantil. El 1990 s’incorporà a l’Institut Català de la Salut com a tècnica superior. El 1991 va passar a prestar serveis a l’Institut Català de la Dona com a responsable econòmica administrativa.

A partir de 1992 desenvolupa durant vint-i-un anys la seva activitat professional en diferents organismes del Departament de Salut, primer al Servei Català de la Salut, al propi Departament de Salut i a l’Institut d’Estudis de la Salut, organisme autònom del qual en va ser subdirectora els anys 2008 a 2013.

L’any 2014 es va incorporar a la Secretaria d’Administració i Funció Pública del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, com a experta en polítiques de modernització i reforma de l’Administració, on desenvolupà funcions de planificació, proposta, coordinació de projectes relacionats amb la governança i transformació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i d’anàlisi d’experiències comparades, en temes relacionats amb la transparència, integritat pública, direcció pública professional, sector públic i col·laboració publicoprivada fins 2020.

Del 2020 al 2023 ha ocupat càrrecs relacionats amb la integritat pública, el bon govern, la prevenció i seguiment a les males pràctiques, els conflictes d’interès i incompatibilitats, els protocols d'assetjament i la qualitat dels serveis públics. L’últim càrrec que ha ocupat és de cap de l’Àrea de Bon Govern (novembre de 2023 fins l’actualitat), de la Direcció General de Bon Govern, Innovació i Qualitat Democràtiques al Departament de la Presidència. Anteriorment va ser subdirectora de Transparència i Grups d’Interès (2022), subdirectora de Transparència i Dades Obertes (2021), responsable de Polítiques d’Integritat i Bon Govern (2020) adscrita a la Secretaria de Transparència i Govern Obert del Departament d’Acció Exterior i Transparència.

Funcions

  • Substitueix el director d’Antifrau en cas d’absència o incapacitat temporal.

  • Assumeix les funcions que d’acord amb la llei li delega el director.

  • Assumeix interinament les funcions del director de l’Oficina Antifrau en cas de cessament, excepte quan extingeix el mandat perquè n’expira el termini.

 

Elecció del/la director/a adjunt/a

El director o directora de l’Oficina Antifrau de Catalunya, amb la conformitat prèvia de la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament, pot designar una persona de capacitat i competència tècniques provades per ocupar el càrrec de director adjunt o directora adjunta, a qui són aplicables les condicions d’elegibilitat i les incompatibilitats corresponents al director o directora.