Director adjunt

Joan Xirau

Director adjunto

És llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona i té el màster en Direcció Pública per ESADE-Ramon Llull. Ha ocupat diversos càrrecs a la Generalitat, el darrer com a responsable de Suport Tècnic i Normatiu a la Direcció General de Modernització i Innovació de l’Administració.

En el Govern català també ha estat cap de l’Oficina de Processos i Administració Electrònica a la Secretaria d’Administració i Funció Pública (2013-2016), secretari sectorial de la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia (2009-2011), subdirector general de Gestió de Personal de la Direcció General de la Funció Pública (1995-1999) i cap de gabinet del conseller de Medi Ambient Albert Vilalta (1991-1993).

El Parlament de Catalunya va ratificar el nomenament de Joan Xirau com a nou director adjunt de l’Oficina Antifrau el 26 d’octubre de 2016 i va ser nomenat pel director amb efectes el dia 1 de novembre de 2016.

 

Funcions

  • Substitueix el director d’Antifrau en cas d’absència o incapacitat temporal.

  • Assumeix les funcions que d’acord amb la llei li delega el director.

  • Assumeix interinament les funcions del director de l’Oficina Antifrau en cas de cessament, excepte quan extingeix el mandat perquè n’expira el termini.

 

Elecció del/la director/a adjunt/a

El director o directora de l’Oficina Antifrau de Catalunya, amb la conformitat prèvia de la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament, pot designar una persona de capacitat i competència tècniques provades per ocupar el càrrec de director adjunt o directora adjunta, a qui són aplicables les condicions d’elegibilitat i les incompatibilitats corresponents al director o directora.