joan xirau director adjunt

Joan Xirau va néixer el 1956. És llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (UB) i té el Màster en direcció pública per ESADE (2004). Ha ocupat diversos càrrecs a la Generalitat, el darrer de responsable de Suport Tècnic i Normatiu a la Direcció General de Modernització i Innovació de l’Administració.

També ha esta cap de l’Oficina de Processos i Administració Electrònica a la Secretaria d’Administració i Funció Pública (2013-2016), secretari sectorial de la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia (2009-2011), subdirector general de Gestió de Personal de la Direcció General de la Funció Pública (1995-1999) i cap de Gabinet del conseller de Medi Ambient Albert Vilalta (1991-1993).

El Parlament de Catalunya va ratificar el nomenament de Joan Xirau com a nou director adjunt de l'Oficina Antifrau el passat 26 d'octubre de 2016 i va ser nomenat pel director amb efectes el dia 1 de novembre de 2016.

Funcions

  • Substitueix el director en cas d’absència o incapacitat temporal
  • Assumeix les funcions que d’acord amb la llei li delegui el director
  • Assumeix interinament les funcions del director de l’Oficina Antifrau en cas de cessament, excepte quan extingeix el mandat en expirar-ne el termini.

Elecció del/la director/a adjunt/a

El director o directora de l’Oficina Antifrau de Catalunya, amb la conformitat prèvia de la comissió parlamentària corresponent, pot designar una persona de capacitat i competència tècniques provades per a ocupar el càrrec de director adjunt o directora adjunta, a qui són aplicables les condicions d’elegibilitat i les incompatibilitats corresponents al director o directora.

twitter home linkedin home youtube home