Manel Díaz Espiñeira, director d'Anàlisi i Investigacions

Manel Díaz Espiñeira, director d'Anàlisi i Investigacions d'Antifrau

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (UB) el 1986, Mestratge en dret del treball i seguretat social per la UB (1992), diplomat en funció directiva per l’Escola d’Administració Pública/ESADE (1996). És membre del cos superior d’administració de la Generalitat de Catalunya.

Des del 1987, any de la seva incorporació a l’Administració de la Generalitat, i fins el 2001, va exercir la seva carrera professional en àmbits relacionats amb els recursos humans i l’assessorament jurídic.

El 2001 es va incorporar a la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa en la què ha estat responsable d’Estudis i Documentació, i cap de l‘Àrea de Classificació Empresarial i Registres, fins el 2009.

Ha estat subdirector general de Subministraments i Serveis de la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat, vicepresident de la Comissió Central de Subministraments i vocal de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa (2009 – 2017).

És professor de contractació pública a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya. Ha participat com a ponent en diferents jornades i seminaris relacionades amb la compra pública.