L’Oficina Antifrau s’estructura en tres direccions:

Prevenció

La direcció de Prevenció gestiona programes de formació, assessora en el disseny de programes de prevenció i control de la corrupció, participa en propostes i recomanacions en l’elaboració de lleis, realitza el seguiment de les investigacions finalitzades per l’Oficina i prepara respostes a consultes no vinculants.

El director de Prevenció és Òscar Roca Safont

Investigacions

La direcció d'Investigacions s'encarrega de dur a terme l’examen, la inspecció i altres tasques operatives de l'Oficina a més de vetllar per la indemnitat personal i professional del denunciant.

Anàlisi

La direcció d’Anàlisi identifica actes irregulars del sector públic o privat subvencionat amb fons públics i s’encarrega de determinar la versemblança de les denúncies i comunicacions rebudes.

El director d'Anàlisi i Investigacions és Manel Díaz Espiñeira.

twitter home linkedin home youtube home