20160914 sara vidal

Del 2013 fins a entrar a l’Oficina Antifrau de Catalunya va ser assessora del conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya, en matèria de relacions i suport judicial, adscrita a la presidència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

El 2011 va ser assessora de la Delegació del Govern a Catalunya, adscrita a la Subdelegació de Barcelona i, durant uns mesos, va assessorar la Delegada del Govern.

Des de l’any 2006 i fins a finals del 2010, va ser cap del Gabinet de la consellera d’Interior i Justícia de la Generalitat de Catalunya.

De 2004 a 2006, va treballar d’assessora del Secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya.

Anteriorment havia treballat a la Federació de Municipis de Catalunya on va desenvolupar diverses funcions. A partir del 1996, va ser la cap de l’Àrea de formació (adreçada als tècnics locals) d’aquesta entitat.

twitter home linkedin home youtube home