Auditor de carrera del Cos d’Auditors de la Sindicatura de Comptes en situació de serveis especials en l’Oficina Antifrau de Catalunya en la qual ocupa des del setembre de 2010 el lloc de cap de l’Àrea Generalitat i Parlament de la Direcció d’Investigacions.

És llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat de Barcelona (1999). També és llicenciat en Dret per la Universitat Oberta de Catalunya (2012) i Censor Jurat de Comptes. Ha dedicat 16 anys d’activitat professional en l’àmbit del control financer i de legalitat, els darrers 11 dels quals vinculats al control extern del Sector Públic de Catalunya.

twitter home linkedin home youtube home