Mariano Pérez, Cap d'Àrea d'ens locals

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Madrid el 1987. Expert universitari en Dret urbanístic per la Universitat Nacional d'Educació a Distància. Va començar la seva carrera professional en el sector financer, per posteriorment dedicar-se a l'exercici de l'advocacia.

Ha tingut, així mateix, una àmplia experiència en l'Administració de Justícia, on ha exercit funcions jurisdiccionals, fiscals i del secretariat en l'àmbit del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Ha sigut professor de dret penal i processal penal de l'Escola de Policia de Catalunya.

Posteriorment, es va incorporar al sector públic local, sent funcionari de carrera (lletrat) de l'Administració local. En aquest sector ha exercit funcions tècniques superiors i directives, particularment en els àmbits de l'economia, l'organització, els recursos humans i l'assessorament i la defensa jurídica. És així mateix funcionari de carrera, de la categoria de facultatiu, llicenciat en Dret, de l'escala de suport del Cos de Mossos d'Esquadra de la Generalitat de Catalunya.

twitter home linkedin home youtube home