Lourdes Parramon i Bregolat, Cap de Relacions institucionals

És llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona (1988) i té un Postgrau en mediació del Consell de Col·legis d'Advocats de Catalunya (2002). Com a advocada i mediadora ha exercit durant més de deu anys en col·laboració amb diversos despatxos professionals i centres de mediació. Ha estat membre de diverses comissions de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona i de l’Associació de dones juristes.

Va dirigir el Programa per a la creació d’una Oficina de lluita contra el frau, des dels departaments de la Presidència i de Governació i Administracions Públiques amb les funcions, entre d’altres, d’ultimar la proposta de regulació legal de l’Oficina Antifrau i la planificació, gestió i coordinació de les actuacions necessàries per a la seva posada en marxa i la seva efectiva implementació.

Ha impartit formació sobre el control de la corrupció en universitats, escoles de negoci, associacions empresarials, col·legis professionals i consells comarcals, entre d’altres. També ha col·laborat com a assessora en projectes diversos amb organitzacions de referència, com Transparència Internacional o amb la Xarxa del Pacte Mundial.

twitter home linkedin home youtube home